Kwalitatief onderzoek naar redenen waarom patiënten na een online psychoeducatiemodule stoppen of doorgaan met online behandeling voor angst- en stemmingsstoornissen.

Abstract:

Het betreft een kwalitatieve onderzoek binnen Dimence en gericht op patiënten die een online behandeling hebben gevolgd voor een depressieve stoornis of een angststoornis. Het doel van het onderzoek is om een beeld te krijgen van ervaringen van patiënten met de online behandeling en wat hen wel of niet motiveerde om door te gaan na de eerste module. Door middel van semigestructureerde interviews zijn patiënten geïnterviewd die in het afgelopen jaar of recent zijn uitgeschreven en de online module bewustwording hebben gevolgd. De helft van de geïnterviewde personen was positief, de helft negatief over de online module. Daarbij zijn de belangrijkste redenen voor de personen die door zijn gegaan met behandeling via internet geïnventariseerd alsmede de belangrijkste redenen die bij de personen genoemd zijn om niet door te gaan met de behandeling. Mensen met een angststoornis lijken meer gemotiveerd te zijn, mede doordat zij minder last hebben van verminderde concentratie en moeilijk ergens toe kunnen zetten. De faceto-face gesprekken tijdens de behandeling vinden alle personen een belangrijk onderdeel van de behandeling. Daarnaast zou het programma nog meer aangepast kunnen worden aan de situatie van de patiënt. Er zal meer onderzoek gedaan moeten worden naar het verschil met een standaard behandeling, het verschil tussen personen met een angststoornis en de rol die de sociale omgeving kan spelen bij het volgen van de behandeling.

Samenwerking:

Samenwerkingsverband Dimence en Universiteit Twente

Titel engels:
Qualitative research concerning the motivaion of patient to continue or stop an online psycho-education programme for anxiety and mooddisorders
In kader van:
Masterthese, in het kader van de master Geestelijke Gezondheidsbevordering voor de opleiding Psychologie aan de Universiteit Twente
Duur van het onderzoek:
februari 2011 tot augustus 2011
Onderzoekslijn:
Status:
Afgerond
Informatie:
Lieke Christenhusz