Kwalitatieve evaluatie van een VR scholingstraject voor behandelaren in de geestelijke gezondheidszorg - een pilot studie

Abstract:

Aanleiding:
Deze pilotstudie heeft als doel een virtual reality (VR) scholingstraject te evalueren bedoeld voor behandelaren die werkzaam zijn in de geestelijke gezondheidszorg. VR is een innovatieve behandeltool die steeds vaker wordt gebruikt binnen de psychiatrie. Echter blijft het daadwerkelijke gebruik van deze technologie achter. Dit heeft een negatieve invloed op de adoptie op lange termijn. Om de inzet van VR in de praktijk te ondersteunen en verbeteren is er een uitgebreid scholingstraject ontwikkeld door medewerkers van Dimence Groep. Deze scholing heeft als doel om therapeuten te leren hoe ze VR kunnen gebruiken, om ze vertrouwd te laten raken met VR door samen met collega’s te oefenen en het stap voor stap in te zetten met cliënten.
Deze pilotstudie bestaat uit 3 interviews per deelnemers, waarbij we inzicht proberen te krijgen in de verwachtingen van behandelaren, hun ervaringen met de scholing en de impact van de scholing op het gebruik van VR op de lange termijn. We voeren een kwalitatieve evaluatie uit over de impact, de algemene tevredenheid van de therapeut en potentiële verbeterpunten van het implementatieproces van VR in de praktijk.

Doel onderzoek:
Deze pilotstudie heeft als doel een virtual reality (VR) scholingstraject te evalueren bedoeld voor behandelaren die werkzaam zijn in de geestelijke gezondheidszorg.

Centrale vraagstelling en deelvragen:
Hoe evalueren behandelaren de VR-scholing en wat zijn verbeterpunten voor het implementatieproces van VR?
Wat zijn de behoeften en verwachtingen van behandelaren om VR technologie te leren gebruiken binnen behandelingen met een cliënt? (interview 1)
Hoe evalueren behandelaren de VR-scholing en wat zijn verbeterpunten voor deze scholing? (interview 2)
Wat is de impact van de VR-scholing op het gebruik van VR in een behandeling met cliënten op de lange termijn? (interview 3)

 

Samenwerking:

Universiteit Twente, Transfore en DG Connected

Co-onderzoeker:
In kader van:
Promotie Universiteit Twente
Duur van het onderzoek:
september 2023 tot maart 2024
Onderzoekslijn:
Gezondheidstechnologie
Status:
In uitvoering
Informatie:
Marileen Kouijzer