Mindfulness training versus treatment as usual in adults with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD)

Abstract:

Inleiding: Dit onderzoek wordt uitgevoerd vanuit het Radboudumc. Aan het onderzoek werken behalve het Radboudumc, het Centrum Ontwikkelingsstoornissen bij Dimence en de Reinier van Arkel groep mee. Behandeling voor ADHD bij volwassenen met medicatie heeft een (gemiddeld tot hoog) effect bij circa 50% van de patienten (Meszaros et al., 2009). Voor de patienten die geen baat hebben bij medicatie is geen goed alternatief voorhanden dat bewezen effectief is. Recent heeft het College Van Zorgverzekeraars (CVZ) een advies uitgebracht waardoor mindfulness bij ADHD niet langer vergoed wordt.

Centrale hypothese: Mindfulness zal resulteren in meer kwaliteit van leven, minder ADHD symptomen, een beter executief functioneren en minder medische en maatschappelijke kosten. Het onderzoek betreft een gerandomiseerd onderzoek waarin mindfulness toegevoegd aan de gebruikelijke zorg vergeleken zal worden met de gebruikelijke zorg. Voor en na de interventie zullen metingen plaatsvinden door geblindeerde interviewers. Na drie maanden zullen de mensen in de controleconditie alsnog mindfulness aangeboden krijgen. Follow-up metingen met zelfinvul vragenlijsten zullen plaatsvinden drie en zes maanden na afloop van de training.

Studiepopulatie: N=120 volwassenen met ADHD volgens de DSM-5 gebaseerd op een gestructureerd psychiatrisch interview die zich aangemeld hebben bij het Radboudumc in Nijmegen, Reinier van Arkel in ‘s Hertogenbosch en Dimence in Deventer. Interventie Mindfulness Based Cognitieve Therapie voor ADHD (Zylowksa et al., 2008). Methode: De interventie wordt vergeleken met de gebruikelijke zorg, meestal bestaande uit psychostimulantia gecombineerd met psycho-educatie.

Uitkomstmaten: Kwaliteit van leven (Outcome Questionnaire), geobserveerde en zelf-gerapporteerde ADHD symptomen (Conners Adult ADHD Scale), executief functioneren (Behavior Rating Inventory of Executive Function), mindfulness vaardigheden (Short Form of the Five Facet Mindfulness Questionnaire), zelf-compassie (Self-Compassion Scale), functioneren (Medical Outcomes Study), 12-item Short-Form Health Survey) en medische en maatschappelijke kosten. Planning: Het onderzoek zal van april 2015 tot en met januari 2016 lopen.

Samenwerking:

- Prof. dr. A. Speckens, hoofdonderzoeker, Radboudumc
- Reinier van Arkel Groep
- Patiëntenvereniging Impuls

In kader van:
Samenwerking in consortium met Radboud Universiteit als hoofdonderzoeker
Duur van het onderzoek:
december 2014 tot juni 2016
Onderzoekslijn:
Status:
Afgerond
Informatie:
Bram Sizoo