Ontwikkelingsstoornissen en verslaving; een fenotypische, endofenotypische en genetische verkenning

Abstract:

Verslaving bij volwassenen met autisme is nooit eerder onderzocht. Uit het onderzoek blijkt dat verslaving (Substance Use

Disorder, SUD) vaker voorkomt bij ADHD dan bij ASS, maar dat de prevalentie in de onderzochte ASS groep hoger is dan in de

algemene bevolking, vergelijkbaar met de prevalentie van SUD bij andere psychiatrische stoornissen. Vroeg roken, negatieve

gezinservaringen en ouders met SUD verhogen het risico op het ontwikkelen van SUD aanzienlijk. Vanuit een fenotypisch gezichtspunt

suggereren zelf-rapportage instrumenten dat de subgroep ASS-met-SUD op sommige gebieden beter functioneert

dan de subgroep ASS-zonder-SUD. Op een endofenotypisch niveau echter, blijkt de subgroep ASS-met-SUD voor wat betreft

cognitieve functies juist meer beperkingen te ondervinden dan de subgroep ASS-zonder-SUD.

In de klinische praktijk is het onderscheid tussen ASS en ADHD vaak lastig. Toch blijken de groepen op meerdere gebieden significant

van elkaar te verschillen. Het persoonlijkheidsprofiel van de subgroep ASS-met-SUD wijst verassend genoeg op meer sociale

oriƫntatie dan de subgroep ASS-zonder-SUD. Neuropsychologische profielen bij volwassenen blijken echter niet te kunnen onderscheiden

tussen ASS en ADHD, behalve voor de subgroepen met SUD. Er blijken in ons onderzoek op groepsniveau ook genotypische

verschillen te zijn tussen ASS en ADHD, onafhankelijk van SUD. De resultaten laten zien dat de comorbiditeit met SUD weliswaar

minder voorkomt bij ASS dan bij ADHD, maar minstens net zo ernstig is. Om patiƫnten met deze beperkingen adequaat te kunnen

behandelen, zal bij een bekende diagnose ASS actief onderzocht moeten worden of er ook sprake is (geweest) van een verslaving.

Samenwerking:

1e promotor: Prof.Dr. R.J. van der Gaag, stRadboud Universiteit Nijmegen, Universitair Centrum kinder- en jeugd psychiatrie Karakter, Nijmegen

2e promotor: Prof.Dr. W. van den Brink, Universiteit van Amsterdam

Copromotor: mw. Dr. M. Gorissen-van Eenige, University of Tokyo

Copromotor: Dr. M.W. Koeter, Universiteit van Amsterdam

Titel engels:
Developmental Disorders and Substance Use Disorder: a phenotypical, endophenotypical and genetic exploration
In kader van:
Promotie
Duur van het onderzoek:
januari 2005 tot januari 2010
Onderzoekslijn:
Informatie:
Bram Sizoo