The potential of CleVR to guide forensic inpatients in rehabilitating: a qualitative study.

Abstract:

Aanleiding:
De overgang van een klinische opname naar een poliklinische behandeling is voor sommige forensische psychiatrische patiënten te groot, vanwege verleidingen en beperkte begeleiding van gezondheidszorgprofessionals wanneer ze terugkeren in de samenleving. Dit resulteert in een grote kans op recidive tijdens en na de behandeling, wat kan leiden tot terugkeer van patiënten naar de klinieken waar ze vandaan komen. Daarnaast doen de verleidingen zich ook voor wanneer patiënten met (begeleid) verlof gaan tijdens hun verblijf in een kliniek. Dit geeft aan dat er behoefte is aan een meer geleidelijke re-integratie, zodat patiënten beter voorbereid zijn op hun terugkeer in de echte wereld. Patiënten en therapeuten hebben al een sterke intentie getoond om de VR-software CleVR te gebruiken, maar eerdere ervaringen hebben aangetoond dat succesvolle implementatie niet gegarandeerd is. Het kan daarom nodig zijn om te onderzoeken of en hoe CleVR kan worden gebruikt in forensisch psychiatrische klinieken en op welke manier dit moet worden gefaciliteerd. Door forensische gezondheidswerkers en relevante experts te interviewen, wordt informatie verzameld over (1) mogelijke verbeterpunten van de huidige zorg met betrekking tot het begeleiden van patiënten in hun re-integratie, (2) mogelijke toegevoegde waarde van CleVR om patiënten te begeleiden in hun re-integratie, (3) mogelijke barrières bij het implementeren en gebruiken van CleVR in een klinische omgeving en (4) de bijbehorende implementatiestrategieën.

Doel:
Het belangrijkste doel van deze studie is om inzicht te krijgen in hoe CleVR geïmplementeerd kan worden in forensische psychiatrische klinieken. Om dit doel te bereiken kunnen meerdere sub-doelen worden geïdentificeerd:

- Het in kaart brengen van de betrokken zorgverleners en hun rol met betrekking tot het begeleiden van forensische patiënten in de klinieken.
- Het ontdekken van wat de toegevoegde waarde van CleVR kan zijn in de re-integratie van patiënten in een forensische kliniek.
- Het identificeren van implementatiebarrières en bijbehorende strategieën voor het mogelijke gebruik van CleVR in een forensische psychiatrische kliniek.
- Het ontwikkelen van een implementatieplan voor het gebruik van CleVR in de Nederlandse forensisch psychiatrische klinische zorg.

Onderzoeksvraag:
Hoe kan CleVR worden gebruikt in een forensische klinische omgeving om patiënten te begeleiden bij hun re-integratie?

 

 

 

Samenwerking:

Universiteit Twente

Co-onderzoeker:
In kader van:
Health Sciences Universiteit Twente
Duur van het onderzoek:
juni 2023 tot september 2023
Onderzoekslijn:
Gezondheidstechnologie
Status:
Afgerond
Informatie:
Hanneke Kip