Religie en levensovertuiging bij angst- en stemmingsstoornissen

Abstract:

Centraal in deze studie staat de relatie tussen verschillende aspecten of dimensies van religie en/of levensbeschouwing enerzijds en de symptomen, het beloop en het behandelresultaat bij cliënten met angst- en/of stemmingsklachten anderzijds. Naar de verhouding tussen religie en angst- en/of stemmingsstoornissen is relatief weinig onderzoek gedaan, zeker in patiëntenpopulaties. In dit project wordt een korte religievragenlijst die meerdere dimensies van religie/ levensbeschouwing onderzoekt meermalen afgenomen bij cliënten die in behandeling zijn bij een GGz-instelling of verblijven in een GGz-herstellingsoord, alsook bij een niet-klinische controlegroep. Binnen Dimence gebeurt dat via de ROM, zodat ook meer zicht ontstaat op de mogelijke rol van religie en levensbeschouwing in het beloop van de klachten en het behandelresultaat. Resultaten van de studie zullen uitmonden in een handreiking voor zorgverleners.

Samenwerking:

GGZ Rivierduinen; De Hezenberg

Titel engels:
Religion and worldview in association with anxiety and mood disorders
In kader van:
Kenniscentrum Religie en Levensbeschouwing in relatie tot Geestelijke Gezondheidszorg
Duur van het onderzoek:
januari 2011 tot januari 2015
Onderzoekslijn:
Informatie:
Hanneke Schaap-Jonker