Alle Onderzoeken & Publicaties van Schaap-Jonker, Hanneke

Onderzoek

Aanleiding:
In de multidisciplinaire richtlijn ‘diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag’ wordt beschreven dat betrokkenheid bij een religieuze gemeenschap een beschermende factor is en meegenomen moet worden in de beoordeling van het suïciderisico. (1) Nu is de vraag in hoeverre religieuze achtergrond / levensbeschouwing (verder benoemd als r/l) tijdens een suïcidaliteitsbeoordeling wordt uitgevraagd door psychiaters en AIOS psychiatrie.


Dit onderzoeksproject vraagt aandacht voor de existentiële dimensie bij schizofrenie of een psychotische stoornis. Zingeving en verlieservaring zijn belangrijke thema’s die nader onderzoek verdienen in relatie tot biopsychosociaal welzijn. Achterliggende gedachte is dat herstel bij schizofrenie afhankelijk is van 1) het verwerken van ziekte-gerelateerde verliezen, 2) persoonlijk zin geven aan de eigen ziekte, en 3) op basis hiervan nieuw inzicht en een nieuwe identiteit ontdekken waarin de eigen sterke kanten alsook beperkingen door de ziekte verdisconteerd zijn.


In eerder onderzoek werd een verband gevonden tussen ASS en religieuze beleving. Naarmate de orthodox-protestante respondenten meer autistische kenmerken rapporteerden, ervoeren zij meer angst en onzekerheid in relatie tot God. In deze studie wordt onderzocht in hoeverre deze geloofsbeleving kenmerkend is voor mensen met ASS met verschillende religieuze/ levensbeschouwelijke achtergronden.


Bestudeerd wordt de relatie tussen godsrepresentatie/geloofsbeleving en persoonlijkheidsorganisatie in de context van gemoedstoestand en religieuze orthodoxie. Centrale vraag is in hoeverre de structuur en inhoud van iemands godsrepresentatie samenhangen met de persoonlijkheidsorganisatie dan wel met de gemoedstoestand en eventuele orthodoxe stijl van geloven. Het antwoord op deze vraag heeft onder meer implicaties voor de aard van de interventies binnen een behandeling waarin religie en levensovertuiging een rol speelt.


Centraal in deze studie staat de relatie tussen verschillende aspecten of dimensies van religie en/of levensbeschouwing enerzijds en de symptomen, het beloop en het behandelresultaat bij cliënten met angst- en/of stemmingsklachten anderzijds. Naar de verhouding tussen religie en angst- en/of stemmingsstoornissen is relatief weinig onderzoek gedaan, zeker in patiëntenpopulaties.


Publicatie

Schaap-Jonker, H. & Sizoo, B.B. (2014). Poster presented at the European Conference on Religion, Spirituality and Health, Malta.


Schaap-Jonker, H., Sizoo, B.B., Schothorst-van Roekel, J. & Corveleyn, J. (2013). International Journal for the Psychology of Religion, 23 (2), 145-160.


Schaap-Jonker, H., van Schothorst-van Roekel, J. & Sizoo, B. (2012) Tijdschrift voor Psychiatrie (54), 4, 419-428.


Schaap-Jonker, H., Eurelings-Bontekoe, L, & Luyten, P. (2012).  In: Verhagen, P.J. & Megen, H.J.G.M. van (red.), Handboek Psychiatrie, religie en spiritualiteit (353-364). Utrecht: Tijdstroom.


Schaap-Jonker, H., Sizoo, B., Schothorst-van Roekel, J. & Corveleyn, J. (2012).  International Journal for the Psychology of Religion. DOI: 10.1080/10508619.2012.688005.


Pagina's