Verlieservaring en zingeving bij mensen met schizofrenie of verwante psychotische stoornis

Abstract:

Dit onderzoeksproject vraagt aandacht voor de existentiële dimensie bij schizofrenie of een psychotische stoornis. Zingeving en verlieservaring zijn belangrijke thema’s die nader onderzoek verdienen in relatie tot biopsychosociaal welzijn. Achterliggende gedachte is dat herstel bij schizofrenie afhankelijk is van 1) het verwerken van ziekte-gerelateerde verliezen, 2) persoonlijk zin geven aan de eigen ziekte, en 3) op basis hiervan nieuw inzicht en een nieuwe identiteit ontdekken waarin de eigen sterke kanten alsook beperkingen door de ziekte verdisconteerd zijn. Kernvraag van het project is: Hoe verhouden verlieservaring en zingeving zich tot depressie bij mensen met schizofrenie of een psychotische stoornis? Op grond van literatuuronderzoek en diepte-interviews wordt een vragenlijst over verlieservaringen ontwikkeld en getest met behulp van expertgroepen. Het uiteindelijke doel met het oog op de zorg is het komen tot een interventie die aansluit bij verlieservaring en zingeving.

Samenwerking:

Samenwerking Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap, Rijksuniversiteit Groningen (sectie godsdienstpsychologie en geestelijke verzorging)

Titel engels:
Experiences of loss and meaning making among persons with schizophrenia or related psychotic disorders
In kader van:
Kenniscentrum Religie en Levensbeschouwing in relatie tot Geestelijke Gezondheidszorg
Duur van het onderzoek:
januari 2012 tot januari 2013
Onderzoekslijn:
Status:
Afgerond
Informatie:
Hanneke Schaap-Jonker