Religie, levensbeschouwing en persoonlijkheid

Abstract:

Bestudeerd wordt de relatie tussen godsrepresentatie/geloofsbeleving en persoonlijkheidsorganisatie in de context van gemoedstoestand en religieuze orthodoxie. Centrale vraag is in hoeverre de structuur en inhoud van iemands godsrepresentatie samenhangen met de persoonlijkheidsorganisatie dan wel met de gemoedstoestand en eventuele orthodoxe stijl van geloven. Het antwoord op deze vraag heeft onder meer implicaties voor de aard van de interventies binnen een behandeling waarin religie en levensovertuiging een rol speelt. Voor de dataverzameling zijn clienten van Dimence benaderd die in behandeling zijn bij het zorgprogramma persoonlijkheid of de zorgprogramma’s angst en depressie. Daarnaast worden gegevens verzameld binnen de algemene populatie.

Samenwerking:

Kenniscentrum Religie en Levensbeschouwing in relatie tot Geestelijke Gezondheidszorg, Samenwerking Rijksuniversiteit Groningen/ Vrije Universiteit Amsterdam
1e Promotor: prof. dr. J.M.T. Corveleyn, hoogleraar godsdienstpsychologie, Vrije Universiteit Amsterdam/ Katholieke Universiteit Leuven
2e Promotor: prof. dr. P. Luyten, hoogleraar klinische psychologie, Katholieke Universiteit Leuven
Copromotor: prof. dr. E.H.M. Eurelings-Bontekoe, hoogleraar, Universiteit Leiden

Titel engels:
Content and Structure of the God representation in relation to personality organisation, state of mind, religious orthodoxy and mental health
In kader van:
Promotie
Duur van het onderzoek:
januari 2010 tot december 2013
Onderzoekslijn:
Informatie:
Hanneke Schaap-Jonker