The SPAA Study: Sensory Processing and Aggressive behavior in Autism spectrum disorders.

Abstract:

Doel onderzoek:
Dit onderzoeksproject stelt zicht ten doel om de mogelijke associatie tussen problemen in de prikkelverwerking en agressieproblematiek in normaal- tot hoogbegaafde patiënten met een autismespectrumstoornis vast te stellen, te typeren en te relateren aan het niveau van autistisch gedrag.

Centrale vraagstelling:
In hoeverre is het sensorisch profiel geassocieerd met gerapporteerd agressief gedrag bij normaal- tot hoogbegaafde volwassenen met een autismespectrumstoornis? Hoe is deze associatie te typeren en in hoeverre is het niveau van gerapporteerd autistisch gedrag van invloed op deze associatie?

Deelvragen:
In hoeverre is het sensorisch profiel geassocieerd met gerapporteerd agressief gedrag in het algemeen bij normaal- tot hoogbegaafde volwassen patiënten met ASS?
In hoeverre is het sensorisch profiel geassocieerd met gerapporteerd reactief agressief gedrag en gerapporteerd proactief agressief gedrag binnen genoemde populatie en hoe zijn verschillen hierin te typeren?
In hoeverre is het sensorisch profiel geassocieerd met gerapporteerd fysieke en verbale agressief gedrag, met boosheid en met vijandigheid binnen genoemde populatie en hoe zijn verschillen hierin te typeren?
In hoeverre heeft het niveau van gerapporteerd autistisch gedrag een modererende werking bij deze associaties?
Is het sensorisch profiel van patiënten die ooit zijn veroordeeld voor een geweldsdelict verschillend van het sensorisch profiel van de groep patiënten bij wie dit niet het geval is?

 

Samenwerking:

 Onderdeel van een samenwerkingsproject tussen Transfore, Erasmus MC en Universiteit Twente, gesponsord door Stichting Vrienden van Oldenkotte.

Co-onderzoeker:
In kader van:
Externe samenwerking
Duur van het onderzoek:
april 2018 tot september 2022
Onderzoekslijn:
Preventie en levensloop
Status:
Afgerond
Informatie:
Frank van den Boogert