Alle Onderzoeken & Publicaties van van den Boogert, Frank

Onderzoek

Sensory processing difficulties can be associated with a wide range of symptomatology (Ben-Avi, Almagor & Engel-Yeger, 2012), for example aggressive behaviors. Especially within the Autism Spectrum Disorder (ASD) sensory processing difficulties and aggressive behaviors are strongly associated (Boogert et al., 2020, in prep.). Both ASD and aggressive behaviors are overrepresented in forensic mental health care institutions (Bosch, Chakhssi & Hummelen, 2020; Dickens, Picchioni & Long, 2013). Focus of the present qualitative case series is the perceived value of sensory processing diagnostics in therapies with treatment goals concerning aggressive behaviors especially inside the forensic mental healthcare sector. Therefore, a semi structured interview will be conducted with 4 therapists and each one of their patients who all report different combinations of the ASD diagnosis, sensory processing difficulties and treatment within a forensic institution. The sensory processing profile of the patients will be quantified with the Adolescent/Adult Sensory Profile (AASP; Brown & Dunn, 2002). With the Aggression - Questionnaire Short Form (AQ-SF; Bryant & Smith, 2001) and the Reactive Proactive Aggression Questionnaire (RPQ; Raine et al., 2006) we will examine the patients’ aggression. We expect that the inclusion of the sensory profiles will be perceived by both patients and therapists as valuable and helpful for the achievement of the treatment goals in the therapies.


Aanleiding:
De huidige coronacrisis heeft een enorme invloed op de samenleving en dus ook op de GGZ. De werksituatie in de GGZ is in rap tempo aangepast aan de coronamaatregelen, zodat onder andere contact met patiënten nu grotendeels online plaatsvindt, ook wel ‘telepsychiatrie’ genoemd. Dit brengt nieuwe uitdagingen met zich mee en vraagt om aangepaste werkwijze van personeel. Het huidige onderzoek, het Oostwest Project: Online Onderzoek bij Stichting Transfore naar Werksituatie En Sensorische prikkelwerking in Teamverband, stelt zich tot doel de online-aspecten van de veranderde werksituatie en stress-gerelateerde uitkomsten in kaart te brengen. Daarnaast is dit onderzoek een vervolg op eerder onderzoek dat succesvol tot uitvoer is gebracht bij Dimence, namelijk de SPAA study, naar de relatie van sensorische prikkelverwerking en agressie.

Doel onderzoek:
Het Oostwest Project kent twee doelstellingen: het onderzoeken van de invloed van de veranderde werksituatie (met name toenemend gebruik van telepsychiatrie) op verschillende arbeidspsychologische aspecten van het werken binnen de geestelijke gezondheidszorg en het repliceren van de SPAA Study binnen een niet-klinische setting.


Antisociaal gedrag heeft vele nadelige effecten voor slachtoffers, daders, hun families en de maatschappij. Momenteel is de voorspelling van recidive volledig gebaseerd op psychologische en sociale factoren en is de behandeling gefocust op psychotherapeutische behandelingen. Fundamenteel onderzoek wijst op de waarde van neurobiologische factoren voor het voorspellen en voorkomen van agressief en antisociaal gedrag. Nieuwe technologieën maken het mogelijk onderzoek te doen naar de onderliggende biologische mechanismen van agressie.


Doel onderzoek:
Dit onderzoeksproject stelt zicht ten doel om de mogelijke associatie tussen problemen in de prikkelverwerking en agressieproblematiek in normaal- tot hoogbegaafde patiënten met een autismespectrumstoornis vast te stellen, te typeren en te relateren aan het niveau van autistisch gedrag.

Centrale vraagstelling:
In hoeverre is het sensorisch profiel geassocieerd met gerapporteerd agressief gedrag bij normaal- tot hoogbegaafde volwassenen met een autismespectrumstoornis? Hoe is deze associatie te typeren en in hoeverre is het niveau van gerapporteerd autistisch gedrag van invloed op deze associatie?


Publicatie

Boogert, van den, F., Sizoo, B., Spaan, P., Tolstra, S., Bouman, Y.H.A., Hoogendijk, W.J.G., Roza, S.J. (2021). Brain Sci. 2021, 11, 95.
https://doi.org/10.3390/brainsci11010095

 


Frank van den Boogert, Bram Sizoo, Pascalle Spaan, Sharon Tolstra, Yvonne H. A. Bouman, Witte J. G. Hoogendijk and Sabine J. Roza.  
Brain Sciences 2021, 11, 95