Uit balans. Een kwalitatief onderzoek naar factoren die volgens naastbetrokkenen invloed hebben op het ontstaan van een crisis bij volwassenen met autisme en een verstandelijke beperking en kunnen leiden tot een klinische crisisbehandeling.

Abstract:

Achtergrond
Meerdere factoren kunnen volwassenen met een autisme spectrum stoornis en een verstandelijke beperking uit balans brengen en leiden tot een crisis en mogelijke opname. De ervaringskennis van naastbetrokkenen over deze factoren is niet beschikbaar.

Doel
Doel van dit onderzoek is kennis te ontsluiten bij naastbetrokkenen om de zorg te verbeteren.

Methode
Fenomenologisch retrospectief multicenter-onderzoek naar waarnemingen van negen naastbetrokkenen in aanloop naar een crisis toe. Data, verkregen uit diepte-interviews, zijn gecodeerd en geanalyseerd volgens de zeven stappen voor beschrijvende fenomenologie door Colaizzi. Resultaten zijn vertaald naar de kernthema’s Beïnvloedende factoren en Signalen.

Resultaten
Belangrijke factoren, die geleid hebben tot een crisis bij de cliënt, zijn onjuiste bejegening, niet aansluiten bij belevingswereld van cliënt, veranderingen, onveiligheid, onduidelijkheid, onvoorspelbaarheid en coping. Belangrijke signalen, die waargenomen werden, zijn verandering in mimiek en lichaamshouding, uit contact gaan, (verergering van) psychotische klachten, bizar gedrag, dwanghandelingen en agressie.

Conclusie
Resultaten bieden aanwijzingen dat meerdere factoren (biologisch-psychisch-sociaal) kunnen leiden tot een crisis(-opname) bij cliënten met ASS en VB. Zintuiglijke prikkelgevoeligheid speelt hierbij ook een rol. Aanbevolen wordt o.a. aansluiting te zoeken bij de cliënt en diens belevingswereld én voorspelbaar te zijn.

 

Samenwerking:

Reach-Aut, Aliade (kliniek de Swaai) en Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA).

In kader van:
Verpleegkundig Specialist GGZ i.o.
Duur van het onderzoek:
oktober 2015
Onderzoekslijn:
Status:
Afgerond
Informatie:
Bionda Krakers