Validatiestudie Medimate MiniLab

Abstract:

Medimate heeft een systeem ontwikkelt, het Medimate MiniLab,waarmee het mogelijk is in een druppel bloed uit een vingerprik de lithium spiegel te bepalen. Dat met de Medimate technologie een nauwkeurige en betrouwbare lithiumspiegel bepaling mogelijk is werd in december 2009 al aangetoond. Het grote probleem was echter dat te veel metingen door het systeem werden afgekeurd en er geen meetresultaat werd vrijgegeven. Om dit het hoofd te kunnen bieden werd het systeem volledig gewijzigd, waardoor een nieuwe validatie nodig is. Medimate heeft inmiddels aangetoond dat de verbeteringen hun vruchten afwerpen en het systeem aan de gestelde criteria voldoet. Medimate heeft nu de afdeling farmacologie van het Medisch Spectrum Twente (MST) en Dimence gevraagd het systeem te valideren. Dimence op het functioneren van het systeem binnen de GGZ wanneer het wordt gebruikt door “leken”, waaronder de wetgever naast patiënten ook artsen en verpleegkundige verstaat. De doestelling van de validatie fase bij Dimence is het Medimate MiniLab te valideren voor gebruik in de dagelijkse GGZ praktijk. Hieronder vallen zowel de beoordeling van de instructies en de gebruiksvriendelijkheid als de daadwerkelijke prestaties van het systeem. Om dit mogelijk te maken worden de volgende stappen onderscheiden: Stap 1: Ontwikkeling instructies: ontwikkeling van een “Train de trainer” programma. (afgerond) Stap 2: Validatie instructies: onderzocht is in hoeverre het ontwikkelde instructie materiaal en het “Train de trainer” programma voldoet (afgerond) Stap 3: Leken testen met uitkomstcontrole versus lab (lopend) Stap 4: Testen thuis en in de praktijk (najaar 2012)

Samenwerking:

Medimate BV Enschede en Medisch Spectrum Twente

Titel engels:
Validation Research Medimate MiniLab
In kader van:
-
Duur van het onderzoek:
mei 2012 tot december 2012
Onderzoekslijn:
Informatie:
Bart Geerlink