Wordt online-behandeling gebaseerd op CGT door de hulpverleners in Dimence-Almelo gebruikt? Een kwalitatief onderzoek naar de implementatie en redenen voor het al dan niet gebruiken van Minddistrict.

Abstract:

Het voorliggend onderzoek behandelt de vraag hoe onlinebehandeling gebaseerd op cognitievegedragstherapie door de hulpverleners in Dimence-Almelo beoordeeld wordt. onlinebehandeling wordt de laatste jaren steeds meer gebruikt, de effectiviteit voor bepaalde doelgroepen, met name angst- en depressiecliënten is al bewezen. Toch wordt het in de praktijk nog weinig gebruikt. In voorliggend onderzoek wordt de GGZ-instelling Dimence Almelo als voorbeeld hiervoor gebruikt. Omdat uit onderzoek gebleken is dat het implementatieproces mogelijk een rol speelt, is een geïntegreerd model op basis van een framework van Yusof, Kuljis, Papazafeiropoulou, & Stergioulas, (2008) ontstaan, die de rol van de hulpverleners in dit proces beschouwt. De factoren Systeemkwaliteit, Gebruikstevredenheid, Structuur van de Organisatie en Systeemgebruik zijn gekozen en op basis van deze factoren zijn vijf semigestructureerde interviews afgenomen bij Dimence Almelo. Deze interviews zijn getranscribeerd en gecodeerd. Uit de interviews komt naar voren dat de Systeemkwaliteit redelijk neutraal beoordeeld wordt. Over Gebruikstevredenheid kan op basis van het lage Systeemgebruik geen uitspraak gedaan worden. Met name aan de factor Structuur van de Organisatie werd volgens de geïnterviewde hulpverleners niet voldaan. Voldoende Communicatie en Ondersteuning van het Management ontbraken bij Dimence-Almelo volgens hen.

Samenwerking:

Samenwerkingsverband Dimence en Universiteit Twente

Titel engels:
Are caregivers otivated to use an online treatment, based on CBT at Dimence-Almelo? A qualitative research about the implementation and motivation to make use of Minddistrict.
In kader van:
Masterthese, in het kader van de master Geestelijke Gezondheidsbevordering voor de opleiding Psychologie aan de Universiteit Twente
Duur van het onderzoek:
februari 2011 tot augustus 2011
Onderzoekslijn:
Status:
Afgerond
Informatie:
Lieke Christenhusz