Alle Onderzoeken & Publicaties van Kronenberg, Linda

Onderzoek

Aanleiding:    
Onderzoek in het kader van de opleiding tot verpleegkundig specialist waarbij middels kwalitatief onderzoek de beleving en ervaring van de patiënt omtrent de structured clinical management module, aangeboden tijdens klinische behandeling verslavingspsychiatrie Dimence Groep wordt onderzocht. Hierbij wordt zowel de ervaring van de module als de ervaring op de copingsvaardigheden onderzocht.


Achtergrond:
Regelmatig wordt door patiënten met een autismespectrumstoornis (ASS) en verslavingsproblematiek aangeven dat middelengebruik hen helpt sociaal te kunnen participeren. De vraag is hoe de omgeving van de patiënt dit ervaart omdat naastbetrokkenen een belangrijke bron van steun vormen voor patiënten met ASS en verslaving en een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de behandeling. Er zijn geen wetenschappelijke artikelen gevonden die deze ervaringen beschrijven.


Achtergrond
Meerdere factoren kunnen volwassenen met een autisme spectrum stoornis en een verstandelijke beperking uit balans brengen en leiden tot een crisis en mogelijke opname. De ervaringskennis van naastbetrokkenen over deze factoren is niet beschikbaar.

Doel
Doel van dit onderzoek is kennis te ontsluiten bij naastbetrokkenen om de zorg te verbeteren.


Aanleiding:
Bij de COS worden cliënten met autisme (en ADHD) behandeld, het doel van de behandeling is om cliënten te ondersteunen bij het herwinnen van hun zelfregie. De doelgroep is cliënten met autisme (en ADHD), specifiek volwassenen in de leeftijd van 18 tot 65 jaar. Er zijn verschillende instrumenten beschikbaar die zelfregie kunnen meten, maar het is onduidelijke welke het meest geschikt is voor deze doelgroep. Na literatuuronderzoek worden er een aantal vragenlijsten geselecteerd die zelfregie meten, deze worden daarna afgenomen bij de proefpersonen.


Aanleiding:
In mijn huidige werk als senior psychiatrisch verpleegkundige binnen team Ontwikkelingsstoornissen van Dimence, zie ik geregeld volwassen cliënten met een autisme spectrum stoornis (ASS) die inactief zijn. Dit zijn mensen die het niet lukt om een aantal basale activiteiten uit te voeren.


Er is veel onderzoek gedaan naar de ervaring van herstel bij cliënten met verslaving of psychiatrische problematiek. Hieruit blijkt dat hulpverlening belangrijke rol kan spelen in de ondersteuning van cliënt in dit proces. Deze studie onderzocht ervaring van herstel van cliënten met verslaving én psychiatrische problematiek (ADHD).


Aanleiding: Uit eerder uitgevoerd kwantitatieve onderzoek is gebleken dat er op diverse levensgebieden hulpvragen en zorgbehoeften aanwezig zijn bij patiënten met SUD en ADHD en patiënten met SUD en ASD.

Probleemstelling: Er is geen wetenschappelijke kennis over de inhoud van de hulpvragen en zorgbehoeften binnen het verpleegkundig domein van patiënten met SUD en ADHD en/of ASD.

Vraagstelling: Welke betekenis geven volwassen patiënten met verslavingsproblematiek en ADHD of ASD aan hulpvragen en zorgbehoeften?


Doelstelling: Inzicht krijgen in het proces van persoonlijk herstel bij patienten met verslavingsproblemen in combinatie met Attention Deficit / Hyperactivity Disorder (ADHD) of een Autisme Spectrum Stoornis (ASS). Methoden: Cross-sectionele kwalitatieve studie met behulp van diepte-interviews met 21 SUD patienten met een comorbide ADHD (SUD+ADHD: N = 9) of ASD (SUD+ASD: N = 12).


Doel: Het identificeren en vergelijken van de ervaren belasting van naastbetrokkenen van volwassen patienten met Substance Use Disorder (SUD) met en zonder Attention Deficit / Hyperactivity Disorder (ADHD) of een Autisme Spectrum Stoornis (ASS). Om mogelijke verschillen in correlaties tussen ervaren belasting en EE van naastbetrokken tussen  patientengroepen te onderzoeken.


Aanleiding: Uit vorige onderzoeken kwam naar voren dat het nodig is om meer inzicht te krijgen in de coping strategieen van patienten met Substance Use Disorder (SUD) en co-morbide Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) of Autisme Spectrum Stoornissen, omdat deze mogelijk invloed hebben op het omgaan met de symptomen, geconstateerde zorgbehoeften en het verloop van het herstelproces. Doel: Doel van de studie is inzicht in de coping stijl die door deze patienten groepen gehanteerd worden.


Pagina's