Ervaringen van mensen met een bipolaire stoornis met de ambulante verpleegkundige behandeling na een opname. Een kwalitatief onderzoek.

Abstract:

Aanleiding:
Mensen die worden opgenomen vanwege een manisch (psychotische) episode kunnen gedurende de opname traumatische ervaringen op doen die grote invloed kunnen hebben op hun identiteit en belemmerend kunnen werken in het persoonlijk herstel. De ambulante verpleegkundige behandeling zou een rol kunnen hebben in het in kaart brengen en verwerken van een mogelijk trauma en (daarmee) het persoonlijk herstel bevorderen. Echter  is het nu onduidelijk in welke mate traumatische ervaringen opgedaan gedurende een opname nu onderdeel zijn van de verpleegkundige ambulante behandeling.

Doelstelling:
Inzicht krijgen in de ervaringen van patiënten met een bipolaire stoornis met de ambulante verpleegkundige behandeling, na een doorgemaakte opname vanwege een manisch (psychotische) episode. De resultaten zullen gebruikt worden voor vervolgonderzoek om tenslotte te komen tot passende interventies, mochten de uitkomsten daar aanleiding toe geven.

Vraagstelling:
Hoe ervaren patiënten na een manisch (psychotische) episode de ambulante verpleegkundige behandeling in de verwerking van de episode waarvoor een opname noodzakelijk was en wat de betekenis hiervan voor hun identiteit en wat zijn de gevolgen voor het persoonlijk herstel?

Methode:
Een fenomenologisch kwalitatief design. Semi gestructureerde interviews van 30-60 minuten worden gehouden bij deelnemers die middels convenience sampling geworven worden binnen het netwerk Dimence Bipolair.

 

 

Co-onderzoeker:
In kader van:
Onderzoek Netwerk Dimence Bipolair
Duur van het onderzoek:
november 2023 tot december 2024
Onderzoekslijn:
Overig
Status:
In uitvoering
Informatie:
Hanneke Verboom