Alle Onderzoeken & Publicaties van Sizoo, Bram

Onderzoek

Naar aanleiding van een in een eerder stadium uitgevoerd effectonderzoek waarin werd beoogd de werkzaamheid en doeltreffendheid van eigen kracht conferenties (EK-c’s) bij mensen met autisme spectrum stoornissen (ASS) te onderzoeken, is vanwege een zeer lage respons nadere analyse verricht. Door nieuwe analyses van bestaande tevredenheidvragenlijsten en follow-up interviews werd beoogd inzicht te verkrijgen in de voorwaarden voor en drempels bij EK-c’s bij mensen met ASS.


Het spiegelneuronsysteem lijkt niet goed te functioneren bij mensen met autisme. Dit is in verschillende onderzoeken aangetoond. Er is tevens een lineair verband tussen de mate van autistische klachten en de activiteit van het spiegelneuronsysteem gevonden. Het onderzoek richt zich op de oorsprong van de sociale moeilijkheden in autisme spectrum stoornissen (ASS).


Inleiding: Mensen met autisme spectrum stoornissen (ASS) ondervinden problemen met het verwerken van het emotionele discours. Dit betreft het navertellen van verhalen met een emotionele lading, het herinneren van emotionele gebeurtenissen in het eigen leven en het leggen van causale verbanden tussen eerdere gebeurtenissen en daaropvolgende  gedragsresponsen (Barnes et al, 2009; Capps et al, 2000; Losh et al, 2006). Anderzijds hebben mensen met ASS meer algemene moeite omde globale context te begrijpen (Pijnacker et al, 2010).


Inleiding: Dit onderzoek wordt uitgevoerd vanuit het Radboudumc. Aan het onderzoek werken behalve het Radboudumc, het Centrum Ontwikkelingsstoornissen bij Dimence en de Reinier van Arkel groep mee. Behandeling voor ADHD bij volwassenen met medicatie heeft een (gemiddeld tot hoog) effect bij circa 50% van de patienten (Meszaros et al., 2009). Voor de patienten die geen baat hebben bij medicatie is geen goed alternatief voorhanden dat bewezen effectief is.


Aanleiding: ‘Guided exposure’ is een behandelmethode die aan alle patienten van de orthopsychiatrische woonvoorziening (OPW) wordt aangeboden. Met deze methode wordt de zelfredzaamheid van jongvolwassenen met ASS vergroot door vanuit een veilig basisprogramma leersituaties uit te lokken in een steeds grotere omgeving. Deze blootstelling aan de omgeving kan worden gezien als een exposure in vivo (dat wil zeggen: onderdompeling in de maatschappij) met dien verstande dat er voortdurend wordt gekeken naar wat het juiste moment is voor een specifieke exposure, met en zonder de patient.


De RAADS-R is een instrument van 80 items dat gebruikt kan worden om autisme spectrum stoornissen (ASS) bij volwassenen te helpen diagnosticeren. Ritvo heeft de vragenlijst ontwikkeld bij het Child Study Center in Yale en recent de herziene versie getoetst bij 201 volwassenen met ASS en 578 controles. De psychometrische eigenschappen waren indrukwekkend: een sensitiviteit van 97%, een specificiteit van 100% en een testretest betrouwbaarheid van .987*(Ritvo et al, 2011).


Recent onderzoek toont aan dat autisme spectrum stoornissen (ASS) bij 1% van de volwassen bevolking voorkomt. Bij naar schatting de helft van de volwassenen met ASS komen zo veel angst en depressieklachten voor dat het functioneren hierdoorernstig belemmerd wordt. Dit gaat gepaard met uitval op het werk, relatieproblemen, en sociaal isolement. Er zijn verschillende behandelingen beschikbaar, maar voor volwassenen met ASS zijn deze nog nauwelijks onderzocht op effectiviteit.


Verslaving bij volwassenen met autisme is nooit eerder onderzocht. Uit het onderzoek blijkt dat verslaving (Substance Use

Disorder, SUD) vaker voorkomt bij ADHD dan bij ASS, maar dat de prevalentie in de onderzochte ASS groep hoger is dan in de

algemene bevolking, vergelijkbaar met de prevalentie van SUD bij andere psychiatrische stoornissen. Vroeg roken, negatieve

gezinservaringen en ouders met SUD verhogen het risico op het ontwikkelen van SUD aanzienlijk. Vanuit een fenotypisch gezichtspunt


Publicatie

Boogert, van den, F., Sizoo, B., Spaan, P., Tolstra, S., Bouman, Y.H.A., Hoogendijk, W.J.G., Roza, S.J. (2021). Brain Sci. 2021, 11, 95.
https://doi.org/10.3390/brainsci11010095

 


Frank van den Boogert, Bram Sizoo, Pascalle Spaan, Sharon Tolstra, Yvonne H. A. Bouman, Witte J. G. Hoogendijk and Sabine J. Roza.  
Brain Sciences 2021, 11, 95


Pagina's