Overzicht Onderzoek

Aanleiding:Een opname op een gesloten afdeling is vaak noodzakelijk voor patiënten die gediagnosticeerd zijn met een bipolaire Ι stoornis en een acute, ernstige manische episode hebben. Tijdens deze opname is verpleegkundige zorg in combinatie met farmacotherapie essentieel. Literatuur over de hoe deze patiënten de verpleegkundige zorg ervaren, is zeer beperkt.


Aanleiding:Kinderen met ADHD onder- en overschatten hun schoolse-, sociale- en motorische vaardigheden. Ook lopen zij 52% meer kans om een slechte motoriek te ontwikkelen. Doordat ze vaker problemen hebben met het oplossen van sociale- en/of intellectuele problemen, hebben ze meer kans op een leerstoornis. Ook lopen zij meer risico om door leeftijdsgenoten niet geaccepteerd te worden in een groep (Dumas & Pelletier, 1999; Barkley, 2003; Hoza et al., 2005). Hierdoor lopen kinderen met ADHD...


Aanleiding:   De GRIP® (Gecombineerde Risico-taxatie in de Psychiatrie) is een nieuw risico taxatie instrument waarvan de validiteit niet is onderzocht.Het instrument taxeert het risico op agressie, suïcide en brandstichting.


Aanleiding: Dimence verzamelt in het kader van behandelevaluatie gegevens door middel van Routine Outcome Monitoring (ROM). In dit onderzoeksvoorstel is beschreven hoe en onder welke voorwaarden SCBS gebruik wil maken van deze en andere gegevens voor wetenschappelijk onderzoek door middel van een onderzoeksdatabase. Met behulp van deze database willen we antwoord krijgen op de vraag wat de klinische karakteristieken zijn van de patiënten die de ROM niet invullen.


Rationale: Depression has important consequences, for patients’ wellbeing as well as economically. Treatment has been found effective. Not only medication, but also different kinds of psychotherapy have been studied and found to work to a certain extent, to relieve depressive symptoms. Short-term Psychodynamic Psychotherapy (STSP) has been studied less, but is also promising. In order for STSP to be considered as a first-choice treatment for depression according to the Dutch Guidelines for...


Rationale: Depression has important consequences, for patients’ wellbeing as well as economically. Treatment has been found effective. Not only medication, but also different kinds of psychotherapy have been studied and found to work to a certain extent, to relieve depressive symptoms. Short-term Psychodynamic Psychotherapy (STSP) has been studied less, but is also promising. In order for STSP to be considered as a first-choice treatment for depression according to the Dutch Guidelines for...


D*Phase psychotherapy study; deelstudie 3: ‘Tijd voor verandering!Is het wisselen van behandelaar en/of behandelmethode zinvol wanneer een psychotherapeutische behandeling voor depressie geen vermindering van klachten oplevert?’, als onderdeel van de “D*Phase psychotherapy study”.


Aanleiding:Het praktijkprobleem is dat vrouwen in de verslavingspsychiatrie die zwanger willen worden of zwanger zijn, deze periode, geheel of gedeeltelijk uit beeld raken gedurende de dubbeldiagnose behandeling. Het is een onbekend fenomeen wat deze vrouwen hiertoe beweegt en wat hun ervaringen zijn met betrekking tot de gewenste en ontvangen begeleiding en behandeling.


AanleidingAdolescenten van ouders met psychische problemen hebben een hogere kans op het ontwikkelen van problemen dan adolescenten van ouders zonder deze problemen. Gevoelens van schuld en schaamte kunnen hier een rol in spelen. Om deze gevoelens te meten, zijn er geen goede instrumenten beschikbaar. Om deze gevoelens vast te kunnen stellen, hebben wij een vragenlijst ontwikkeld.


Aanleiding: Mensen met een diagnose in het psychose spectrum lopen een verhoogd risico slachtoffer te worden van geweldsincidenten. Victimisatie kan een grote impact hebben op het leven van deze patiënten en hoge maatschappelijke kosten met zich meebrengen.


Pagina's