Lopende onderzoeken

Overig
Titel Hoofdonderzoeker Samenwerking Begin onderzoek Einde onderzoek
Patiënten doorlopen trajecten Bouman, Yvonne december 2024 februari 2025
REPAIR study: Behandelen van suïcidaliteit bij jongvolwassenen: een onderzoek naar Attachment Based Familiy Therapy Bockting, C.L.H.

Prof. Claudi Bockting, AMC
Dr. Nadia van der Spek, AMC
Prof. Guy Bosmans, KU Leuven
Prof. Damiaan Denys, AMC
Prof. Wim Robberecht, KU Leuven

april 2024 december 2025
Onderzoek SynQuest naar herstelschalen: psychometrische eigenschappen voor gebruik in de praktijk Metz, Margot

SynQuest

november 2023 december 2024
Meten is weten: een pilotstudie naar de inzet van wearables ter ondersteuning van agressieregulatietherapie Heirbaut, Tahnee september 2023 maart 2024
Regie met een puzzel: samen werken met de Trajectpuzzel Bouman, Yvonne juli 2023 augustus 2024
Disease-insight in involuntary treated patients with schizophrenia: a phenomenological investigation. de Haan, L.

L. de Haan, UMC Amsterdam

april 2023 april 2025
Haalbaarheid en acceptatie van het gebruik van smartwatches voor gedragsactivatie en slaapherstel bij depressieve klachten. Chakhssi, Farid april 2023 augustus 2024
In de spiegel kijken: volwassenen met autisme1 over ervaringen met de geestelijke gezondheidszorg en uitkomsten daarvan. Dewinter, J.

Volante deelnemers

oktober 2022 mei 2025
De toegevoegde waarde van een online-interventie voor de ambulante behandeling van agressie bij forensische psychiatrische patiënten. Klein Haneveld, Lisa

Stichting Transfore met Universiteit Twente.
Minddistrict, Kairos, Woenselse Poort, GGZ-NHN

augustus 2022 april 2024
Phenomenology of psychotic disorders: an in-depth qualitative exploration on changes in self-affection or hyperreflexitivity. Berendsen, Steven

UMC Amsterdam

juni 2022 juni 2024
DiVa: Dissociatie Validatie Vragenlijst Lommen, Miriam

GGZ-Drenthe, GGZ Friesland, Psy-Zo, Rob Giel Onderzoekscentrum, RuG

mei 2022 december 2024
Wearables in de forensische zorg: het patiëntperspectief Kip, Hanneke

Transfore ism Universiteit Twente, vakgroep Psychology, Health & Technology (Saskia Kelder en Marileen Kouijzer)

februari 2022 februari 2024
Groepstherapie voor LVB patiënten met agressie problematiek Plomp, Ragna maart 2021 december 2025
Terug naar Nightingale: Een sociaal netwerk perspectief op de ontwikkeling van professionele betrokkenheid bij verpleegkundigen Brouwer, Jasperina

RUG ism Linda Kronenberg Dimence

juni 2020 januari 2024
Promotie
Titel Hoofdonderzoeker Samenwerking Begin onderzoek Einde onderzoek
Even op adem komen: Een onderzoek naar de verbetering van interoceptive awareness en deep breathing bij psychiatrische patiënten met agressie-regulatieproblematiek Klein Haneveld, Lisa

Universiteit Twente, Specialistisch Centrum Ontwikkelingsstoornissen, JeugdGGZ en Transfore.

mei 2024 mei 2026
De therapeutische relatie: interactiepatronen tussen cliënten en begeleiders binnen de forensische jeugdpsychiatrie Van de Pol, Janna

Jeugdggz, Tranzo, Tilburg University, GGzE, Radboud Universiteit

maart 2024 maart 2026
Clarifying the concepts of acute dynamic risk factors and triggers in forensic psychiatry – An interview study with therapists and researchers Serno, Carlijn

Transfore

november 2023 november 2024
Kwalitatieve evaluatie van een VR scholingstraject voor behandelaren in de geestelijke gezondheidszorg - een pilot studie Kouijzer, Marileen

Universiteit Twente, Transfore en DG Connected

september 2023 maart 2024
Een waardige blik op oogcontact bij volwassenen met ASS Boer, Jos

HAN University of Applied Sciences in Arnhem en Nijmegen, Karakter en het Leo Kannerhuis. 

januari 2023 december 2028
Aansluiten bij de belevingswereld van de patiënt met ASS Orgassa, Antje

HAN, Dimence, Leo Kannerhuis, Karakter

december 2022 september 2026
Financiële capaciteit bij mensen met recent-onset psychose (studie B) Jansen, Josephien

Samenwerking RGOc

oktober 2022 oktober 2025
PT-STRESS Studie: Gerandomiseerde, gecontroleerde studie in 2 fasen gericht op non-respons bij de behandeling van PTSS door de aanbevolen traumagerichte behandelingen af te wisselen of door over te schakelen op IPT als niet-traumagerichte behandeloptie. Jonkers, Dominique

Dimence

september 2022 september 2030
VRT-SOAP - Virtual Reality Treatment for improving SOcial Activities and Participation of young people with psychosis Meins, Ivo

UCP, GGZ drenthe, GGZ NHN, Mentrum, Dimence

februari 2022 januari 2025
Constructie en validatie van een capability set voor jongvolwassenen met een autismespectrumstoornis. Meerman, Jan

SCOS en Jeugd GGZ
Tranzo, Tilburg University

oktober 2021 januari 2026
Zingeving & herstel Hallo, Brechtje september 2021 september 2025
Potential effectiveness of integrated Dialectical behavioural therapy for adults with Autism and the role of Sensory Hyper- and Hyposensitivity and interoceptive BOdy-Awareness in self-Regulation Development (DASHBOARD) Lobregt-van Buuren, Ella

1e promotor: Prof. dr. W.G. Staal (psychiater Karakter, hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie Radboudumc, daarnaast bijzonder hoogleraar autisme spectrum stoornissen aan de Universiteit Leiden). 
2e promotor: Prof. dr. N.N.J. Lambregts-Rommelse, hoogleraar neurobiologische ontwikkelingsstoornissen, klinisch neuropsycholoog i.o., Radboudumc, Karakter
1e co-promotor: Prof. dr. P. Goossens, verpleegkundig specialist GGZ en onderzoeker bij het Specialistisch Centrum Bipolaire Stoornissen (SCBS), hoogleraar Universiteit van Gent. 

januari 2021 juni 2026
Het ontwerpen van Compassievolle Technologie voor de Geestelijke Gezondheidszorg van Lotringen, Charlotte

Dimence Groep, Minddistrict, Universiteit Twente

juli 2020 juli 2025
Fostering social integration for people with psychosis: How to create effective collaborative working in community care and supporting housing (FOCUS-study) Haarsma-Wisselink, Alke

Externe promovenda
UMCG en Rob Giel Ondezoekscentrum (RGOc)

januari 2020 maart 2025
Onderzoek naar de mogelijkheid van het kunnen bieden van gepersonaliseerde zorg bij de psychologishe behandeling van patiënten met een depressie, middels gebruik van een zogenaamde Personalized-Advantage Index (PAI). Bremer-Hoeve, Susanne

Aartjan Beekman (Department of Psychiatry, Amsterdam University Medical Center, Vrije Universiteit Medical Center, Amsterdam, Netherlands

januari 2020 april 2024
Neurobiological development of aggressive behavior. Part I of the FoReTech study Spaan, Pascalle

 Erasmus MC Rotterdam

januari 2019 oktober 2024
Het samenspel van biologische en psychosociale factoren bij unipolaire depressie op latere leeftijd. Kabia, Fatima

VUmc
GGZ InGeest

januari 2019 oktober 2025
Youth in Transition: Addiction trajectories and profiles. A longitudinal study in a population cohort and a youth addiction treatment cohort Moska, Christina

Parnassia Addiction Research Centre

juli 2018 juni 2026
Geintegreerde en op de context afgestemde zorg in de SGGZ voor (aanstaande) ouders en hun jonge kind (deelonderzoek promotie) Stolper, Hanna januari 2018 december 2024
Een Computer Adaptieve Test voor het Functioneren (‘CAT-F’) op basis van de Item Respons Theorie (IRT) Williams, Guido

Promotor: Prof. dr. E. (Edwin) de Beurs. Hoofd wetenschappelijk onderzoek Stichting Benchmark GGZ en Hoogleraar ROM en Benchmarken, Universiteit Leiden afdeling Klinische psychologie. Hij heeft o.a. ruime ervaring met meetinstrumentontwikkeling en psychometrische evaluatie.
Onderzoeksbegeleider: G. (Gerard) Flens, MSc. Psycholoog/methodoloog, onderzoeker Stichting Benchmark GGZ en promovendus op het gebied van CAT. 
Begeleidingscommissie:

januari 2018 juni 2025
Een kwalitatief onderzoek naar de processen die leiden tot een intensieve klinische behandeling en het herstelproces bij volwassenen met een autisme spectrum stoornis (ASS). Bloemert, Hendrikje

De MC/HC afdeling van het Specialistisch Centrum Ontwikkelingsstoornissen en de HIC-afdelingen van Dimence.
De afdeling CIBA van het dr. Leo Kannerhuis te Doorwerth.

juni 2017 maart 2026
D*Phase Psychotherapy study (deelstudie): De effectiviteit van kortdurende psychodynamischesteungevende psychotherapie bij depressie Miggiels, Maartje

Dr. Maarten van Dijk (supervisie)
Prof. Dr. C.L.H. Bockting (UU)
Prof. Dr. J.J.M. Dekker (VU)
Dr. H.L. Van (Arkin)
Dr. P.M. ten Klooster (UT)
RCSW Nijmegen

januari 2016 december 2024
Crisis en herstel bij patiënten van 12 jaar en ouder met een autismespectrumstoornis Bloemert, Hendrikje

1e Promotor: prof. dr. B. van Meijel, Lector GGz Verpleegkunde, Hogeschool Inholland, VU Medisch Centrum / Parnassia Groep

2e Promotor: prof. dr. A. Beekman, Hoogleraar Psychiatrie &  Hoofd afdeling Psychiatrie VU Medisch Centrum, Amsterdam

Copromotor: mr. dr. B.B. Sizoo, Centrum Ontwikkelingsstoornissen, Dimence, Deventer

Copromotor: dr. L. Verhoeven, Dr. Leo Kannerhuis, Doorwerth

oktober 2014 december 2025
Onderzoek naar de interventies van de crisisdienst in het 1e gesprek met patienten met acuut psychotisch en/of manische symptomen Daggenvoorde, Thea mei 2013 december 2024
Toevoeging van STEPPS in de behandeling van patiënten met een bipolaire stoornis en comorbide kenmerken van de borderline persoonlijkheidsstoornis: een pilotstudie (STEP-BB) Riemann, Georg

Samenwerking: Prof. dr. R. Kupka, hoogleraar Bipolaire stoornissen VUmc, Dr. Melissa Chrispijn. AIOS Psychiatrie, Dimence

februari 2012 december 2024
Specialistisch centrum ontwikkelingsstoornissen
Titel Hoofdonderzoeker Samenwerking Begin onderzoek Einde onderzoek
Even op adem komen: Een onderzoek naar de verbetering van interoceptive awareness en deep breathing bij psychiatrische patiënten met agressie-regulatieproblematiek Klein Haneveld, Lisa

Universiteit Twente, Specialistisch Centrum Ontwikkelingsstoornissen, JeugdGGZ en Transfore.

mei 2024 mei 2026
“IK BEN SOCIAAL ONHANDIG.” Een kwalitatief onderzoek naar resonantie als zinbeleving van mensen met autisme. Baaijens, Gaby

Universiteit voor Humanistiek en Specialistisch Centrum Ontwikkelingsstoornissen 

april 2024 juni 2024
Een leven lang met dwang bij mensen met een autismespectrumstoornis? Een verkennend kwalitatief onderzoek Brown-Kuijpers, Laurie

Samenwerking wordt gezocht met Leo Kannerhuis, Overwaal van Pro Persona en het AMC.

januari 2023 december 2025
Een waardige blik op oogcontact bij volwassenen met ASS Boer, Jos

HAN University of Applied Sciences in Arnhem en Nijmegen, Karakter en het Leo Kannerhuis. 

januari 2023 december 2028
Aansluiten bij de belevingswereld van de patiënt met ASS Orgassa, Antje

HAN, Dimence, Leo Kannerhuis, Karakter

december 2022 september 2026
Zorgbehoeften van volwassenen met een autismespectrumstoornis in combinatie met een eetstoornis. Kleine Deters, Simone augustus 2022 juli 2024
Constructie en validatie van een capability set voor jongvolwassenen met een autismespectrumstoornis. Meerman, Jan

SCOS en Jeugd GGZ
Tranzo, Tilburg University

oktober 2021 januari 2026
Trauma focused treatment (EMDR) for parents of adolescents with autism spectrum disorder and severe and persistent behavioural problems: a pilot study de Vries, Anne

Elisa van Ee, RCSW Nijmegen
Liesbeth Mevissen

juni 2021 december 2024
Potential effectiveness of integrated Dialectical behavioural therapy for adults with Autism and the role of Sensory Hyper- and Hyposensitivity and interoceptive BOdy-Awareness in self-Regulation Development (DASHBOARD) Lobregt-van Buuren, Ella

1e promotor: Prof. dr. W.G. Staal (psychiater Karakter, hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie Radboudumc, daarnaast bijzonder hoogleraar autisme spectrum stoornissen aan de Universiteit Leiden). 
2e promotor: Prof. dr. N.N.J. Lambregts-Rommelse, hoogleraar neurobiologische ontwikkelingsstoornissen, klinisch neuropsycholoog i.o., Radboudumc, Karakter
1e co-promotor: Prof. dr. P. Goossens, verpleegkundig specialist GGZ en onderzoeker bij het Specialistisch Centrum Bipolaire Stoornissen (SCBS), hoogleraar Universiteit van Gent. 

januari 2021 juni 2026
Robothond gemedieerde behandeling van volwassenen met een autismespectrumstoornis (ROBOTASS) Westerkamp, Diana december 2019 juni 2024
Competitive Memory Training bij volwassenen met een Autismespectrumstoornis of ADHD (COMETOS) Nabers, Josien augustus 2017 december 2024
Een kwalitatief onderzoek naar de processen die leiden tot een intensieve klinische behandeling en het herstelproces bij volwassenen met een autisme spectrum stoornis (ASS). Bloemert, Hendrikje

De MC/HC afdeling van het Specialistisch Centrum Ontwikkelingsstoornissen en de HIC-afdelingen van Dimence.
De afdeling CIBA van het dr. Leo Kannerhuis te Doorwerth.

juni 2017 maart 2026
Crisis en herstel bij patiënten van 12 jaar en ouder met een autismespectrumstoornis Bloemert, Hendrikje

1e Promotor: prof. dr. B. van Meijel, Lector GGz Verpleegkunde, Hogeschool Inholland, VU Medisch Centrum / Parnassia Groep

2e Promotor: prof. dr. A. Beekman, Hoogleraar Psychiatrie &  Hoofd afdeling Psychiatrie VU Medisch Centrum, Amsterdam

Copromotor: mr. dr. B.B. Sizoo, Centrum Ontwikkelingsstoornissen, Dimence, Deventer

Copromotor: dr. L. Verhoeven, Dr. Leo Kannerhuis, Doorwerth

oktober 2014 december 2025
Opleiding
Titel Hoofdonderzoeker Samenwerking Begin onderzoek Einde onderzoek
“IK BEN SOCIAAL ONHANDIG.” Een kwalitatief onderzoek naar resonantie als zinbeleving van mensen met autisme. Baaijens, Gaby

Universiteit voor Humanistiek en Specialistisch Centrum Ontwikkelingsstoornissen 

april 2024 juni 2024
Translation and Validation of the Dutch Short Form of the Five Factor Narcissism Inventory: The FFNI-SF-NL. Is er een samenhang tussen persoonlijkheidskenmerken en zelfkritiek, schaamte en zelfcompassie. Harmsen, Etelka

Universiteit Twente

maart 2024 december 2025
Kwalitatief onderzoek naar de werkzame factoren van beeldende therapie bij de volwassen man met hyperseksueel gedrag in de poliklinische forensische zorg Verheij, Natasja februari 2024 juli 2024
STerK Een replicated single-case interventiestudie naar de effecten van Schematherapie voor Kinderen (ST-K) bij kinderen van 8-11 jaar met emotieregulatieproblemen. Koetsveld, Vanessa

PsyKey

december 2023 december 2026
Guideline-Informed Treatment-Personality Disorders for older adults. Implementing a generic intervention program for personality disorders in older adults in the Netherlands Stams, Marieke

Extern onderzoek GGZ Breburg

november 2023 juli 2026
How are self-criticism and self-compassion related to PTSD and will the relationship between PTSD and self-compassion dissapear when correcting for depression? Hogenelst, Fleur

Team Complex Trauma

november 2023 december 2025
De toegevoegde waarde van Virtual Reality op het versterken van zelfcontrole en self-efficacy bij forensisch psychiatrische patiënten: CaseStudy Felius, Charlotte

Transfore poli Deventer, Zwolle en Twente

september 2023 december 2024
De kwaliteit van slapen: smartphonegebruik de stoorzender? van Lier, Roy

Mindfit en Teams Bipolaire stoornissen

september 2023 juni 2024
Een evaluatiegesprek, samen beslissen?! Eilander, Dineke september 2023 mei 2024
De ervaringen van patiënten met een bipolaire stoornis met de eerste vertaling van het meetinstrument bipolar self-efficacy scale. Groothedde-Meerman, Marloes augustus 2023 mei 2024
Een kwalitatief onderzoek naar de ervaringen van patiënten met een bipolaire stoornis met positieve psychologie interventies en de betekenis daarvan voor hun persoonlijk herstel. Geerling, Bart

Netwerk Bipolair Dimence

augustus 2023 juni 2024
VeRslaving VeRslagen. Kwalitatief onderzoek naar de ervaringen met Virtual Reality door mensen met verslavingsproblematiek. Veldkamp, Vivian

‘Triggers & Tech: Technology enhanced CBT for substance use disorders’ door J.E.L. van der Nagel, H. Kip, M.A.R. Kamp, Y. Bouman, R. Didden, S. van Horsen, S.M. Kelders, R. Klaassen, M. Smit.

maart 2023 november 2025
Beschermende factoren voor suïcidaliteit bij volwassen cliënten met een autismespectrumstoornis: is er een positieve relatie met sociale steun en zelfwaardering? Rosenkrantz, Cindy januari 2023 december 2025
Een leven lang met dwang bij mensen met een autismespectrumstoornis? Een verkennend kwalitatief onderzoek Brown-Kuijpers, Laurie

Samenwerking wordt gezocht met Leo Kannerhuis, Overwaal van Pro Persona en het AMC.

januari 2023 december 2025
Psychomotorische therapie ter verbetering van de emotieregulatie bij mensen met ADHD en/of ASS – een pilotonderzoek naar het effect van psychomotorische therapie bij mensen met ADHD en/of ASS. Bartelink, Annette

Windesheim

december 2022 juli 2023
Guideline-Informed Treatment-Personality Disorders Youth Hutsebaut, Joost

Hoofdonderzoeker: Joost Hutsebaut, De Viersprong
Karakter, Arnhem
Altrecht, Utrecht
De Opvoedpoli, Amsterdam

oktober 2022 november 2024
Ervaringen met het gebruik van eigen ervaringskennis door psychologen binnen de GGZ: een verkennend onderzoek. Vink, Anita september 2022 mei 2024
Het mentaliserend vermogen bij zwangere vrouwen met psychische klachten; wat is de invloed op de ouder-kindrelatie? Goossens, Marieke september 2022 december 2024
Zorgbehoeften van volwassenen met een autismespectrumstoornis in combinatie met een eetstoornis. Kleine Deters, Simone augustus 2022 juli 2024
The mechanisms that predict the efficacy of online treatment for complex patients with depression and anxiety. Heideveld, Saskia

Thubble

februari 2022 december 2023
Trauma focused treatment (EMDR) for parents of adolescents with autism spectrum disorder and severe and persistent behavioural problems: a pilot study de Vries, Anne

Elisa van Ee, RCSW Nijmegen
Liesbeth Mevissen

juni 2021 december 2024
Herstelmechanisme van functionele neurologische stoornis met motorische symptomatologie bij fysiotherapeutische behandeling Ooms, Martijn

Zorgroep Solis
Fysiotherapiepraktijk Noorder Spaarne

januari 2021 december 2024
Overwegingen van mensen met PTSS ten aanzien van de keuze voor een specifieke vorm van traumabehandeling: een kwalitatieve studie. Dopmeijer, Dionne

Dr. M. Alma, Toegepast GezondheidsOnderzoek (TGO), UMCG
Teams Angst en Stemming en Teams Persoonlijkheidsproblematiek locatie Zwolle en Deventer
Netwerk Traumagerelateerde Behandeling Dimence
Medeonderzoekers: Dr. M. van Dijk en drs. N. van Vliet

november 2020 oktober 2024
Persoonsgebonden kenmerken bij patiënten met Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK) en chronische pijn: een vergelijkend onderzoek tussen patiënten in multidisciplinaire behandeling binnen de revalidatie versus specialistische GGZ Plaizier, Nicole

Verschillende revalidatiecentra

oktober 2020 december 2023
Specialistisch centrum bipolaire stoornissen
Titel Hoofdonderzoeker Samenwerking Begin onderzoek Einde onderzoek
Ervaringen van mensen met een bipolaire stoornis met de ambulante verpleegkundige behandeling na een opname. Een kwalitatief onderzoek. Verboom, Hanneke november 2023 december 2024
Slaapproblemen bij zwangere vrouwen met een psychiatrische stoornis. Hendriks, Sanne oktober 2022 maart 2024
Het mentaliserend vermogen bij zwangere vrouwen met psychische klachten; wat is de invloed op de ouder-kindrelatie? Goossens, Marieke september 2022 december 2024
Associations between depressive and anxiety symptoms and neonatal outcomes Hendriks, Sanne april 2022 december 2024
Ervaringen met het gebruik van de film vanuit de filminterventie Daggenvoorde, Thea juli 2020 juni 2025
Onderzoek naar de interventies van de crisisdienst in het 1e gesprek met patienten met acuut psychotisch en/of manische symptomen Daggenvoorde, Thea mei 2013 december 2024
Toevoeging van STEPPS in de behandeling van patiënten met een bipolaire stoornis en comorbide kenmerken van de borderline persoonlijkheidsstoornis: een pilotstudie (STEP-BB) Riemann, Georg

Samenwerking: Prof. dr. R. Kupka, hoogleraar Bipolaire stoornissen VUmc, Dr. Melissa Chrispijn. AIOS Psychiatrie, Dimence

februari 2012 december 2024
Specialistisch Centrum Aanhoudende Lichamelijke Klachten (ALKURA)
Titel Hoofdonderzoeker Samenwerking Begin onderzoek Einde onderzoek
Herstelmechanisme van functionele neurologische stoornis met motorische symptomatologie bij fysiotherapeutische behandeling Ooms, Martijn

Zorgroep Solis
Fysiotherapiepraktijk Noorder Spaarne

januari 2021 december 2024
Persoonsgebonden kenmerken bij patiënten met Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK) en chronische pijn: een vergelijkend onderzoek tussen patiënten in multidisciplinaire behandeling binnen de revalidatie versus specialistische GGZ Plaizier, Nicole

Verschillende revalidatiecentra

oktober 2020 december 2023
Voorspellers voor het behandelresultaat van een multidisciplinaire behandeling voor somatisch-symptoomstoornissen: een exploratieve studie naar persoonsgebonden, instandhoudende factoren. Stokman, Pauline

Dimence Alkura, specialistisch centrum aanhoudende lichamelijke klachten
Amsterdam UMC, afdeling Ziekenhuispsychiatrie, poli onverklaarde lichamelijke klachten
GGZ Breburg, Topklinisch centrum, lichaam, geest en gezondheid
UMCG, afdeling Universitair Centrum Psychiatrie, Soma & Psyche
Altrecht Psychosomatiek (Eikenboom)

januari 2019 januari 2026
Lopende onderzoekenXLS