Overzicht Onderzoek

Binnen de ggz lijkt gezondheid voornamelijk te worden gezien als de afwezigheid van klachten en richten de meeste behandelingen zich daar dan ook primair op. Uit onderzoek blijkt echter steeds meer dat de route naar herstel en gezondheid niet expliciet ligt bij het verminderen van de klacht, maar ook bij de versterking van het vermogen om te floreren, iets waarop men zich binnen de positieve psychologie expliciet richt.


Inleiding: Dit onderzoek wordt uitgevoerd vanuit het Radboudumc. Aan het onderzoek werken behalve het Radboudumc, het Centrum Ontwikkelingsstoornissen bij Dimence en de Reinier van Arkel groep mee. Behandeling voor ADHD bij volwassenen met medicatie heeft een (gemiddeld tot hoog) effect bij circa 50% van de patienten (Meszaros et al., 2009). Voor de patienten die geen baat hebben bij medicatie is geen goed alternatief voorhanden dat bewezen effectief is.


AanleidingDe beïnvloedende factoren van medicatietrouw zijn niet goed onderzocht bij ouderen met stemmingsklachten die ambulant behandeld worden. Vanuit de hersteltheorie wordt er een toenemend beroep gedaan door ondersteuning door mantelzorger. Uit verschillende studies blijkt dat mantelzorgers een belangrijke rol hebben in het beïnvloeden van medicatietrouw. Het is echter onduidelijk welke rol mantelzorgers spelen.


Low self-esteem has a negative influence on psychological symptoms like depression and anxiety and can cause patients to relapse after treatment. Research indicates that low self-esteem can even be a causal factor in developing psychiatric disorders like depression and anxiety. For this reason treatment should be focused more on changing low self-esteem instead of only treating the DSM-IV disorder. Cognitive interventions that focus on learning patients to formulate more positive and realistic...


Low self-esteem has a negative influence on psychological symptoms like depression and anxiety and can cause patients to relapse after treatment. Research indicates that low self-esteem can even be a causal factor in developing psychiatric disorders like depression and anxiety. For this reason treatment should be focused more on changing low self-esteem instead of only treating the DSM-IV disorder. Cognitive interventions that focus on learning patients to formulate more positive and realistic...


Onderzoek naar succesfactoren bij e-Health implementatie (in het kader van de Zorg voor Online methode) bij een aantal ggzinstellingen heeft uitgewezen dat niet de juiste ondersteuning en instrumenten beschikbaar zijn voor behandelaars en hun teams om tot succesvolle implementatie te komen. Doel van dit project is de implementatie van eHealth toepassingen in de praktijk te verbeteren. Het project is gericht op de doorontwikkeling van het huidige Zorg voor Online handboek (Minddistrict) naar een...


Apathie is een observeerbaar gedragspatroon, dat bestaat uit een kwantitatieve vermindering van spontaan, doelgericht gedrag dat het dagelijks functioneren belemmert. Het gaat gepaard met gevoelens van lusteloosheid en onverschilligheid. Het is een prominent en ernstig invaliderend aspect van verschillende psychiatrische stoornissen, vooral bij schizofrenie. Verrassend genoeg is er weinig bekend over de neurobiologische basis van deze symptomen. Momenteel is er ook nog geen behandeling...


Aanleiding:Om helder te krijgen of  ‘no show’ en ‘beëindiging van behandeling tegen advies’ samenhangen met hechting en de huidige (niet geëxpliciteerde en geprotocolleerde) matching van patiënten en behandelaars, wil De Tender weten of en zo ja, welke invloed van hechtingsstijlen valt vast te stellen op de gerapporteerde kwaliteit en sterkte van de behandelrelatie, op de behandeltevredenheid van de patiënt en op het behandelresultaat.


Aanleiding: Voor vrouwen die zwanger willen worden of al zwanger zijn en last hebben van psychiatrische klachten of in de voorgeschiedenis klachten hebben gehad, is er sinds een aantal jaren de kinderwenspoli. Bij de kinderwenspoli Dimence kunnen zij advies en informatie ontvangen over risico’s, erfelijkheid en bijvoorbeeld medicatie gedurende de zwangerschap ter ondersteuning van de mogelijke beslissing die genomen dient te worden. Het besluit om wel of niet zwanger te worden, ligt bij...


Onderzoeksrapport fase 1 en 2 http://beeldcommunicatieindeggz.wordpress.com Publicaties (tijdschrift/boeken): zie publicaties bij http://beeldcommunicatieindeggz.wordpress.com   


Pagina's