Overzicht Onderzoek

Vanuit de media (dr. Phill, Dr. Rossie, Oprah) is er een beeld van hoe de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) werkt. Je gaat zitten en een behandelaar gaat je vertellen wat je moet doen om beter te worden. Dat is wat we horen, dat is wat we zien.In de dagelijkse praktijk zien we echter dat mensen weinig beeld hebben bij de GGZ in het algemeen. Ze weten niet wat ze kunnen verwachten van behandeling en de mogelijkheden die er zijn. Ook weten mensen vaak niet uit wat voor behandelvormen ze kunnen...


Forensisch psychiatrische patiënten worden behandeld vanwege (dreigend) delictgedrag dat deels verklaard kan worden door één of meer psychiatrische stoornissen. Deze doelgroep heeft over het algemeen weinig behandelmotivatie, complexe psychosociale problematiek en vaak lagere cognitieve vaardigheden. Hierdoor zijn bestaande behandelmethodieken zoals cognitieve gedragstherapie, die vaak een groot beroep doen op vaardigheden als reflectie, herinnering, lezen of schrijven, niet altijd de beste fit...


Introduction: Maternal depression during pregnancy is associated with adverse neonatal outcomes, such as preterm birth and low birth weight. This has a high public health significance because preterm birth and low birth weight are leading causes of mortality and morbidity in infants. Furthermore, depression during pregnancy and in the postpartum period, can predict bonding difficulties. Although previous research showed that a depressive or anxiety disorder during pregnancy are associated with...


Bij een mentale instelling worden verschillende soorten behandelingen aangeboden die zich vooral richten op hoe de cliënt het beste kan omgaan met de bestaande klachten. Daarnaast is het ook belangrijk dat de cliënt wordt geholpen met hoe kan worden omgegaan met het mentale welzijn en persoonlijk herstel. Een veelbelovende behandeling is ontwikkeld door de Universiteit Twente, genaamd: Goed leven met een psychische aandoening. Deze behandeling richt zich op het mentaal welbevinden, persoonlijk...


Er is een grote toename in online behandeling. Onderzoek wijst uit dat online behandeling even effectief is in vergelijking met behandeling in de kamer. Welke factoren invloed hebben op de effectiviteit van online behandeling, is echter nog niet geheel duidelijk. In dit onderzoek wordt gekeken naar de relatie tussen variabelen die de uitkomst van online behandeling beïnvloeden. Er wordt in de eerste plaats gekeken of het behandelmodel van Thubble effectief is bij mensen met angst- en...


Mind-Spring is een groepsinterventie gericht op de preventie van psychische gezondheid van statushouders. Mind-Spring heeft als doel de geestelijke gezondheid en psychosociale vaardigheden te verbeteren om het ontstaan of verergeren van psychische klachten te voorkomen en bij te dragen aan het integratieproces. Het maakt gebruik van bestaande methoden als psycho-educatie, stressreductie en empowerment. Naast de inhoud, is de wijze waarop het wordt aangeboden een belangrijk element van het...


AanleidingUit onderzoek is gebleken dat het leven met een suïcidaal familielid ervaren wordt als grote last en impact heeft op veel verschillende levensgebieden. Tegelijkertijd is uit onderzoek gebleken dat steun door de familie een beschermende factor is bij suïcidepreventie. Religie is eveneens een beschermende factor voor suïcidaliteit, deels vanwege sterkere morele bezwaren. Deze morele bezwaren kunnen echter ook leiden tot stigma bij familieleden. Omdat stigma een destructieve werking kan...


Young people with a psychotic disorder have the same social goals as their healthy peers, but their social networks are smaller, they participate less often in leisure activities and are less successful in work and education. Causes of these problems are multifaceted, but culminate in difficulties with interacting in daily life social situations. Current treatments have only moderate effects on social functioning. To this end VR-SOAP, a Virtual Reality treatment for improving Social Activities...


Aanleiding:Lithium is een veelgebruikt medicijn in de behandeling van bipolaire stoornissen. Voor een veilig gebruik van het medicijn dienen GGZ-professionals de bloedspiegels van lithiumgebruikers goed te monitoren. Normaliter wordt dit in het laboratorium gedaan. De lithiummeter biedt het alternatief om de lithiumspiegel van een patiënt direct op locatie te meten via een vingerprik. Het resultaat volgt binnen 8 minuten. De lithiummeter heeft echter ook beperkingen, en een bepaling met dit...


Vanuit onderzoek en de klinische praktijk is er steeds meer vraag naar inzicht over of, hoe en waarom wearables met biofeedback van toegevoegde waarde kunnen zijn voor de behandeling van agressie in de forensische zorg. Binnen Transfore zijn enkele behandelaren gestart met het gebruiken van de Garmin Vivosmart 4 in hun ambulante AR op Maat groepsbehandelingen. Omdat ze inzicht willen krijgen in het patiëntperspectief, is gevraagd om onderzoek uit te voeren naar de ervaren voordelen, barrières...


Pagina's