Overzicht Onderzoek

Inleiding:Een posttraumatische stressstoornis (PTSS), is een psychiatrische aandoening die kan optreden na een traumatische of ingrijpende gebeurtenis. Van de Nederlandse bevolking geeft 80% aan minimaal eenmalig een traumatische gebeurtenis te hebben meegemaakt waarbij zij zijn blootgesteld aan daadwerkelijke of dreigende dood, ernstige verwonding of seksueel geweld (Lok et al., 2018). De kans om gedurende het leven PTSS te ontwikkelen wordt geschat op 7% en is hiermee een van de meest...


Er komt een moment in de behandeling van forensisch psychiatrisch patiënten dat ze met (onbegeleid) verlof mogen. Om patiënten te ondersteunen met hun verlofdoelen tijdens hun verloven is in samenwerking met GGZ Noord-Holland Noord en Minddistrict de VerlofHulp app ontwikkeld als call van KFZ. Na een kleine pilot in 2017 is de app aangepast naar versie 2.0. Het doel van dit onderzoek in opdracht van KFZ is om middels een pilot bij verschillende organisaties de Verlofhulp 2.0 te evalueren op...


Vraagstelling: Op welke wijze kan de balans van geven en ontvangen en een meerzijdige partijdige houding een rol hebben in het leggen en onderhouden van contacten met naasten door forensisch psychaitrische hulpverleners.  


Aanleiding:Presence is a state of being aware of and centered in oneself while maintaining attunement to and engagement with another person (Hayes & Vinca, 2017). The ability to be fully present with and for the client in a therapy session, cultivates a safe and supportive relational connection, which allows for the client to open up (Geller, 2013). Geller, Greenberg & Watson (2010) have developed the Therapeutic Presence Inventory for therapists (TPI-T) to study the construct. The TPI-...


InleidingPatiënten met SOLK en/of chronische pijn kunnen zowel behandeling krijgen in de revalidatie als de sGGZ. Het is echter niet duidelijk of we het hier hebben over één patiëntgroep of dat patiënten met SOLK en/of chronische pijn die in de revalidatie behandeld worden verschillen van patiënten die in de sGGZ worden behandeld. Door persoonsgebonden kenmerken van deze patiënten met elkaar te vergelijken kunnen we zicht krijgen of dit over één groep gaat of dat de groepen van elkaar...


Sensory processing difficulties can be associated with a wide range of symptomatology (Ben-Avi, Almagor & Engel-Yeger, 2012), for example aggressive behaviors. Especially within the Autism Spectrum Disorder (ASD) sensory processing difficulties and aggressive behaviors are strongly associated (Boogert et al., 2020, in prep.). Both ASD and aggressive behaviors are overrepresented in forensic mental health care institutions (Bosch, Chakhssi & Hummelen, 2020; Dickens, Picchioni & Long...


InleidingOnder andere onderzoek van het Trimbos Instituut bevestigt dat een goed contact en afstemming in de triade van patiënt, naasten en professionals het herstel van de patiënt kan bevorderen (Kwaliteitsontwikkeling GGZ, 2016; Van Erp, Place, & Michon, 2009). Om zorgafstemming met alle betrokkenen in de triade te optimaliseren en alle relevante onderwerpen aan bod te laten komen, is er een landelijke werkwijze ontwikkeld voor het voeren van een Zorg Afstemming Gesprek (ZAG). De...


Background:In bipolar disorder (a severe mental illness, characterised by recurrent mood episodes with manic, hypomanic and depressive episodes altered with euthymic periods), positive psychology interventions are rarely applied. Although there is evidence that PPI’s can fill in a current gap between treatment and unmet needs. Aim:The current study is designed to study the acceptability of the application and to study the feasibility of the design of the study. We will use a mixed-method design...


Patiënten met een bipolaire stoornis hebben vanwege hun aandoening te maken met wisselende episodes qua stemming: depressieve, euthyme en (hypo)manische periodes. Tijdens acute periodes is vaak intensieve, spoedeisende zorg nodig. In de klinische praktijk bleek bij de inschatting van het beloop van de klachten, en dan met name tijdens een opname, een verschillend referentiekader gehanteerd te worden door zorgprofessionals op de afdeling enerzijds en de naastbetrokkenen van de patiënt en de...


Inleiding:​Het zorgafstemmingsgesprek (ZAG) is een gesprek waarin gezamenlijke besluitvorming een plaats heeft. Het ZAG is een Nederlands concept en wordt beschreven in het Werkboek HIC. Op basis van, een niet wijdverspreid, onderzoek is een landelijke ZAG-werkwijze opgesteld door zeven Nederlandse kennisinstituten in samenwerking met de Avans Hogeschool. Daarbij is gebruik gemaakt van literatuur, interviews met zorgprofessionals en een documentanalyse van 28 ZAG-beschrijven uit twaalf...


Pagina's