Overzicht Onderzoek

Recent research has emphasized the importance of adaptions in psychotherapy for older adults. The aim of the current study is to evaluate whether an adaptation of the STEPPS protocol will enhance the feasibility of STEPPS (in Dutch: VERS) in a group of older adults with poor emotion regulation strategies. In order to do so at first an expert-meeting using the Delphi-method is held to reach consensus on the necessary adjustments of the STEPPS protocol. Secondly, the feasibility of the adjusted...


Recent research has emphasized the importance of adaptions in psychotherapy for older adults. The aim of the current study is to evaluate whether an adaptation of the STEPPS protocol will enhance the feasibility of STEPPS (in Dutch: VERS) in a group of older adults with poor emotion regulation strategies. In order to do so at first an expert-meeting using the Delphi-method is held to reach consensus on the necessary adjustments of the STEPPS protocol. Secondly, the feasibility of the adjusted...


Het doel van dit onderzoek is de evaluatie van de samenwerking met Vriendendiensten Deventer een drietal ambulante teams van Dimence in Deventer.  De verwachtingen is dat dit leidt tot  persoonlijk en maatschappelijk herstel van de cliënten en verkorten van de behandelduur. Dat laatste zou kunnen leiden toe kortere wachttijden.


Achtergrond:Tijdens de GGZ-behandelingen worden betrokken hulpverleners geconfronteerd met patiënten die blijven terugvallen in hun patronen van boosheid, wrok, verwijt, teleurstelling, schuldgevoel en verdriet. Deze patronen dragen bij aan het voortijdig beëindigen van behandelingen door de patiënten. Het niet slagen van behandeling kan gezondheidsproblemen van deze kwetsbare doelgroep en zijn sociale omgeving laten toenemen, met ernstige decompensaties op meerdere levensgebieden.In de...


InleidingVanaf januari 2020 geldt de nieuwe Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) als vervanger van de huidige Wet Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz). Een belangrijk doel van de nieuwe wet is het versterken van de rechtspositie van de personen met een psychische stoornis die tegen hun wil zorg krijgen. In die geest introduceert de wet het eigen plan van aanpak. Middels het eigen plan van aanpak kunnen patiënten proberen verplichte zorg via een...


Achtergrond en aanleidingEen bipolaire stoornis (BS) is een stemmingsstoornis met manische en depressieve episodes, afgewisseld met periodes van stabiele stemming. De aandoening zelf en de medicatie waarmee deze behandeld wordt hebben een negatief effect op mondzorg en mondhygiëne. Poetsen gebeurt te hard of niet, een patiënt heeft verminderde speekselvloed en reageert hierop met het eten van snoep of het drinken van suikerhoudende dranken. Deze factoren zorgen voor plaquevorming op de tanden,...


Achtergrond en aanleidingEen bipolaire stoornis (BS) is een stemmingsstoornis met manische en depressieve episodes, afgewisseld met periodes van stabiele stemming. De aandoening zelf en de medicatie waarmee deze behandeld wordt hebben een negatief effect op mondzorg en mondhygiëne. Poetsen gebeurt te hard of niet, een patiënt heeft verminderde speekselvloed en reageert hierop met het eten van snoep of het drinken van suikerhoudende dranken. Deze factoren zorgen voor plaquevorming op de tanden,...


In 2016 is het Active Recovery Triad (ART) model ontwikkeld, in samenwerking met professionals van ggz instellingen, cliëntenorganisaties en (familie) ervaringsdeskundigen (van Mierlo, 2016). ART is een integraal zorgmodel voor de langdurige ggz met als doel om de kwaliteit van zorg te verbeteren en herstel te bewerkstelligen voor mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen die zijn gestagneerd in hun herstelproces. Het ART model combineert een Actieve rol van zorgmedewerkers, cliënten en...


Het inzetten van een signaleringsplan bij psychiatrische problematiek wordt in de dagelijkse praktijk veel toegepast in de hulpverlening voor patiënten met een psychotische stoornis binnen GGZ organisatie Dimence. Een signaleringsplan is een document dat patiënt en hulpverlener bij voorkeur samen opstellen, waarin staat beschreven in welke fasen de patiënt kan verkeren, en welke interventies kunnen worden toegepast om decompensatie te voorkomen.     Hoewel er vanuit de literatuur een meerwaarde...


Sociale inclusie van mensen met psychosegevoeligheid wonend in reguliere buurten en wijken komt nog slecht van de grond. Maatschappelijke en politieke ontwikkelingen benadrukken het belang van sociale inclusie maar vooralsnog is het nog niet gelukt om een coherent inclusief zorgnetwerk in de gemeenschap te creëren dat sociale inclusie daadwerkelijk bevordert. Dit onderzoek beoogt inzicht te verwerven in wat er nodig is om sociale inclusie te bevorderen zodat mensen met psychosegevoeligheid mee...


Pagina's