Overzicht Onderzoek

Url&Uk in de wolken is een e-health behandelmodule die ontwikkeld is voor het preventieve kader. Gezien het feit dat Url & Uk ook gebruikt wordt als behandelmodule in het curatieve kader is onderzoek naar de effectiviteit in dit kader van belang.In Url&Uk krijgen ouders van kinderen met emotie regulatieproblemen middels cartoonanimaties psycho-educatie over de werking van het brein van zowel ouders als kinderen, als deze problemen optreden. Ook krijgen ze op basis van de brain-based...


Doel onderzoek:De doelen van het onderzoek zijn: i) inzichtelijk maken welke factoren voor zorgprofessionals van belang zijn voor de inzet van online behandelmodules en ii) op basis daarvan in kaart brengen hoe de inzet van deze behandelmodules kan worden verhoogd en een bijdrage levert aan de strategische ambitie om in 2023 60% van de klant- hulpverlener contacten digitaal te laten plaatsvinden. Centrale onderzoeksvraag:Welke bevorderende en belemmerende factoren zorgen voor het verhogen van...


Doel onderzoek:De doelen van het onderzoek zijn: i) inzichtelijk maken welke factoren voor zorgprofessionals van belang zijn voor de inzet van online behandelmodules en ii) op basis daarvan in kaart brengen hoe de inzet van deze behandelmodules kan worden verhoogd en een bijdrage levert aan de strategische ambitie om in 2023 60% van de klant- hulpverlener contacten digitaal te laten plaatsvinden. Centrale onderzoeksvraag:Welke bevorderende en belemmerende factoren zorgen voor het verhogen van...


Aanleiding:Manic and/or psychotic symptoms could lead to a psychiatric crisis.  Emergency care is provided by outpatient Crisis Resolution Teams. If ambulatory care is impossible or insufficient, most of the time (forced) hospitalization is required. The role of ambulance services is to transport patients with acute psychiatric symptoms to a psychiatric hospital. Although ambulance nurses have an important contribution in caring for patients in crisis, little is known about their experiences...


Inleiding:Sinds 1 januari 2017 is middels het Model Kwaliteitsstatuut bekrachtigd dat ook de VS-ggz de rol van regiebehandelaar mag invullen. Lokaal moet dit verder vertaald worden op het niveau van de organisatie en het team. VSén-ggz hebben behoefte aan ondersteuning bij het invullen van de rol van regiebehandelaar. Met het RAAK-project 'VS-ggz in de rol van regiebehandelaar' beogen wij handvatten te bieden aan VSén-ggz in de basis- en specialistische ggz om invulling te geven aan hun rol als...


Achtergrond:Somatisch Onvoldoende verklaarbare Lichamelijke Klachten (SOLK) en/of Somatisch-Symptoomstoornis (SSS) komen regelmatig voor in de klinische praktijk. De oorzaak van deze klachten blijft tot op heden onduidelijk. Er is wel overeenstemming over het feit dat de klachten is stand worden gehouden door het resultaat van een complexe interactie tussen biologische, psychologische en sociale factoren.In de behandeling wordt vaak niet gefocust op de oorzaak van de klachten, maar  op de...


Acute manic and/or psychotic symptoms could lead to a psychiatric crisis.  Emergency care is provided by outpatient Crisis Resolution Teams. If ambulatory care is impossible or insufficient, most of the time (forced) hospitalization is required. The role of ambulance services is to transport patients with acute psychiatric symptoms to a psychiatric hospital. Although ambulance nurses have an important contribution in caring for patients in crisis, little is known about their experiences...


Antisociaal gedrag heeft vele nadelige effecten voor slachtoffers, daders, hun families en de maatschappij. Momenteel is de voorspelling van recidive volledig gebaseerd op psychologische en sociale factoren en is de behandeling gefocust op psychotherapeutische behandelingen. Fundamenteel onderzoek wijst op de waarde van neurobiologische factoren voor het voorspellen en voorkomen van agressief en antisociaal gedrag. Nieuwe technologieën maken het mogelijk onderzoek te doen naar de onderliggende...


Aanleiding:De heterogeniteit van depressie bij ouderen maakt dat diagnostiek en behandeling op maat nog toekomstmuziek lijken te zijn. Zowel biologische factoren, zoals de HPA-as, als ook psychosociale factoren, zoals ervaren regie, dragen waarschijnlijk bij aan de uiting en het beloop van depressie. Onze hypothese is dat deze factoren mogelijk ook samenhangen; veranderlijk zijn in de levensloop en beïnvloedbaar zijn.


In het Jaarverslag BOPZ 2016 van Dimence worden de aantallen en verschillen beschreven van de Inbewaringstelling-cijfers (IBS-en) tussen de drie regio’s van Dimence. Daarbij zijn er per regio verschillen zichtbaar in de hoeveelheid afgegeven IBS-en en het aantal door de rechter niet verlengde IBS-en. (Dimence, 2017) (interne publicatie).De behoefte om deze verschillen te verklaren is gezien de drijfveer om gedwongen opnames te verminderen begrijpelijk, maar alleen de aantallen zijn hiervoor...


Pagina's