Overzicht Onderzoek

Binnen polikliniek De Tender van Transfore geven wij onder andere behandelingen aan mensen met een LVB en agressieproblematiek. Op het moment draaien daarvoor twee verschillende groepsbehandelingen die onderdeel uitmaken van ons regulier zorgaanbod (www.transfore.nl).De ene groep heet de Grip Op Agressie (GOA) en de andere groep heet AR op Maat plus. Beide methoden zijn ontwikkeld in het kader van Kwaliteit Forensische Zorg (www.kfz.nl). Beide groepsbehandelingen zijn door de...


Aanleiding:Binnen de gehele Dimence Groep wordt VR-CGT geïmplementeerd, op initiatief en onder toezicht van DG Connected. Om dit zo soepel mogelijk te laten verlopen is een testfase gestart met enkele therapeuten. Deze fase heeft als doel alle barrières te identificeren en door middel van verschillende activiteiten deze barrières te overkomen. Om straks de volledige implementatie zo efficiënt en duidelijk mogelijk uit te voeren, wordt er een onderzoek gestart om de ervaringen van de therapeuten...


De aanleiding voor de start van het praktijkonderzoek komt vanuit een samenwerking tussen het lectoraat Innoveren (Windesheim) en Dimence (afdeling Acute Opname Ouderen). Het lectoraat Innoveren met Ouderen en Dimence Ouderen in Zwolle werken samen aan projecten om het samen beslissen (gezamenlijke besluitvorming, of GBV) met oudere patiënten binnen Dimence Ouderen te verbeteren. Om het onderzoek goed te kunnen vormgeven en uitvoeren is er eerst vooronderzoek gedaan. Dit is gedaan door middel...


De aanleiding voor de start van het praktijkonderzoek komt vanuit een samenwerking tussen het lectoraat Innoveren (Windesheim) en Dimence (afdeling Acute Opname Ouderen). Het lectoraat Innoveren met Ouderen en Dimence Ouderen in Zwolle werken samen aan projecten om het samen beslissen (gezamenlijke besluitvorming, of GBV) met oudere patiënten binnen Dimence Ouderen te verbeteren. Om het onderzoek goed te kunnen vormgeven en uitvoeren is er eerst vooronderzoek gedaan. Dit is gedaan door middel...


Deze cohortstudie maakt deel uit van het project Samen beslissen met ROM, op een subsidie vanuit het Zorginstituut Nederland, bestaande uit 8 deelprojecten door 8 verschillende GGZ instellingen, allen lid van SynQuest. Deze deelprojecten hebben gezamenlijk de volgende speerpunten: 1. Gespreksmodel samen beslissen met ROM en ROM-methode specificeren naar doelgroepen.2. Verrijken van informatie uit ROM met proces en behandelinhoudelijke informatie.3. Toerusten van patiënten om ROM te gebruiken...


Aanleiding:Met het oog op het verhogen van de kwaliteit van zorg wordt in het Nederlandse zorgveld al geruime tijd gestreefd naar integratie van zorg (ook wel geïntegreerde zorg). Integratie van zorg draait in de kern om afstemming, coördinatie en samenwerking tussen verschillende sectoren, organisaties en professionals. Die laatste vorm van samenwerking, interprofessionele samenwerking, wordt door veel onderzoekers en beleidsmakers gezien als cruciaal in met name het streven naar kwaliteit van...


BACKGROUND:Individuals with autism spectrum disorder (ASD) are at risk to develop more pervasive emotion-dysregulation and as a consequence maladaptive coping as compared to non-autistic people (Conner et al., 2020; Maddox, Trubanova & White, 2017). Sensory differences and impaired interoceptive body-awareness may influence emotion-dysregulation. Maladaptive coping is reflected by a variety of harmful behaviours, particularly strong social avoidance, obsessive-compulsive symptoms,...


Research into the risk factors of suicidality (suicidal thoughts, behaviors and attempts) in people with autism spectrum disorder (ASD) has taken suggestions from research in the general population. Even though there is an overlap in risk factors, the results do not explain the higher prevalence of suicidality in individuals with ASD. Suicidality in individuals with ASD appears to be a clinically pressing issue with much uncertainty about its frequency and nature (Segers & Rawana 2014). It...


Aanleiding:Er is in diverse onderzoeken een complexe samenhang aangetoond tussen lichamelijke en psychiatrische aandoeningen en er zijn al langere tijd zorgen over de kwaliteit van de lichamelijke zorg in de geestelijke gezondheidszorg. Jeugd ggz, onderdeel van de Dimence Groep, voert geen protocollaire somatische screening uit bij nieuw aangemelde, ambulante cliënten. Hierdoor bestaat er een reële kans dat lichamelijke aandoeningen of klinische relevante afwijkingen onopgemerkt blijven, wat...


Er bestaat tot op heden geen onomstreden evidence based behandelmethode voor functioneel neurologische stoornis (FNS) met motorische symptomatologie. Afgelopen jaren zijn er welaanwijzingen gekomen voor diverse effectieve behandelingen gericht op afname van de FNS symptomen, zoals gerichte fysiotherapeutische en psychotherapeutische behandelingen. Tevenszijn er zijn diverse verklaringsmodellen voor FNS symptomatologie ontwikkeld. Op grond van de deze verklaringsmodellen en aanwijzingen voor...


Pagina's