Overzicht Onderzoek

Dissociatieve klachten zijn transdiagnostisch en kenmerkend voor een breed scala aan psychische stoornissen, maar komen het meeste voor in de groep met dissociatieve stoornissen en posttraumatische stress stoornis (PTSS).  Individuen met ernstige dissociatie rapporteren vaak (vroegkinderlijk) trauma (Rafiq et al., 2018; Vonderlin et al., 2018), hebben een verhoogd risico op zelfdestructief gedrag en suïcidale ideatie (Rossi et al., 2018), en enkele studies laten zien dat dissociatie het...


AanleidingOnderzoek a: Dit onderzoek wordt gepresenteerd als onderdeel van een groter onderzoeksproject, genaamd VooRuit met VR. In 2016 startte een multidisciplinair team dit project om een VR-behandeling te ontwikkelen voor forensisch psychiatrische patiënten bij Transfore. Dit project was gebaseerd op de CeHRes Roadmap, die werd gebruikt als leidraad voor de ontwikkeling en implementatie van een VR interventie, en in de toekomst ook voor de evaluatie.Momenteel wordt VR in binnen...


AanleidingOnderzoek a: Dit onderzoek wordt gepresenteerd als onderdeel van een groter onderzoeksproject, genaamd VooRuit met VR. In 2016 startte een multidisciplinair team dit project om een VR-behandeling te ontwikkelen voor forensisch psychiatrische patiënten bij Transfore. Dit project was gebaseerd op de CeHRes Roadmap, die werd gebruikt als leidraad voor de ontwikkeling en implementatie van een VR interventie, en in de toekomst ook voor de evaluatie.Momenteel wordt VR in binnen...


AanleidingThubble is een innovatieve online, on-demand behandelservice waarbij behandeling volledig digitaal is. Er wordt onder andere gebruik gemaakt van online modules en beeldbellen. Deze unieke vorm van zorg biedt veel mogelijkheden, maar er zijn logischerwijs ook nog veel vragen. Sinds de introductie van het on-demand behandelmodel bij Thubble in 2020 is er nog weinig onderzoek gedaan naar de ervaringen van behandelaren en patiënten van deze behandelvorm binnen de sGGZ. Hoewel de eerste...


Transfore heeft meerdere locaties in Oost-Nederland. Op elke locatie hebben hulpverleners te maken met patiënten die seksueel grensoverschrijdend gedrag vertoond hebben. De nadruk in de behandeling ligt op het grensoverschrijdende gedrag, en minder op de seksuele gezondheid. Veel patiënten hebben geen seksuele voorlichting gehad, of hun seksuele voorlichting is onvoldoende geweest. Er valt nog veel winst te behalen in het gesprek over seksuele gezondheid en in het geven van seksuele...


Vanuit de media (dr. Phill, Dr. Rossie, Oprah) is er een beeld van hoe de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) werkt. Je gaat zitten en een behandelaar gaat je vertellen wat je moet doen om beter te worden. Dat is wat we horen, dat is wat we zien.In de dagelijkse praktijk zien we echter dat mensen weinig beeld hebben bij de GGZ in het algemeen. Ze weten niet wat ze kunnen verwachten van behandeling en de mogelijkheden die er zijn. Ook weten mensen vaak niet uit wat voor behandelvormen ze kunnen...


Forensisch psychiatrische patiënten worden behandeld vanwege (dreigend) delictgedrag dat deels verklaard kan worden door één of meer psychiatrische stoornissen. Deze doelgroep heeft over het algemeen weinig behandelmotivatie, complexe psychosociale problematiek en vaak lagere cognitieve vaardigheden. Hierdoor zijn bestaande behandelmethodieken zoals cognitieve gedragstherapie, die vaak een groot beroep doen op vaardigheden als reflectie, herinnering, lezen of schrijven, niet altijd de beste fit...


Introduction: Maternal depression during pregnancy is associated with adverse neonatal outcomes, such as preterm birth and low birth weight. This has a high public health significance because preterm birth and low birth weight are leading causes of mortality and morbidity in infants. Furthermore, depression during pregnancy and in the postpartum period, can predict bonding difficulties. Although previous research showed that a depressive or anxiety disorder during pregnancy are associated with...


Bij een mentale instelling worden verschillende soorten behandelingen aangeboden die zich vooral richten op hoe de cliënt het beste kan omgaan met de bestaande klachten. Daarnaast is het ook belangrijk dat de cliënt wordt geholpen met hoe kan worden omgegaan met het mentale welzijn en persoonlijk herstel. Een veelbelovende behandeling is ontwikkeld door de Universiteit Twente, genaamd: Goed leven met een psychische aandoening. Deze behandeling richt zich op het mentaal welbevinden, persoonlijk...


Er is een grote toename in online behandeling. Onderzoek wijst uit dat online behandeling even effectief is in vergelijking met behandeling in de kamer. Welke factoren invloed hebben op de effectiviteit van online behandeling, is echter nog niet geheel duidelijk. In dit onderzoek wordt gekeken naar de relatie tussen variabelen die de uitkomst van online behandeling beïnvloeden. Er wordt in de eerste plaats gekeken of het behandelmodel van Thubble effectief is bij mensen met angst- en...


Pagina's