Overzicht Onderzoek

Psychiatrische patiënten hebben relatief vaak met financiële problemen te maken. Hulp bij schulden wordt geboden vanuit gemeenten of gemeentelijke kredietbanken. Het slagingspercentage daar is echter laag. In dit onderzoek werd nagegaan hoe mensen met een ernstige psychiatrische aandoening de schuldhulp en de invloed ervan op hun herstel ervaren. Respondenten blijken van mening dat schuldhulpverlening in belangrijke mate kan bijdragen aan hun psychosociaal functioneren. Het overwinnen van de...


Psychiatrische patiënten hebben relatief vaak met financiële problemen te maken. Hulp bij schulden wordt geboden vanuit gemeenten of gemeentelijke kredietbanken. Het slagingspercentage daar is echter laag. In dit onderzoek werd nagegaan hoe mensen met een ernstige psychiatrische aandoening de schuldhulp en de invloed ervan op hun herstel ervaren. Respondenten blijken van mening dat schuldhulpverlening in belangrijke mate kan bijdragen aan hun psychosociaal functioneren. Het overwinnen van de...


Vraagstelling: Hoe ervaart de cliënt met borderline persoonlijkheidstoornis en verlies- en rouwervaringen de huidige interventies door verpleegkundigen? Deelvragen; • Wat zijn de behoeften en verlangens van cliënten met BPS in de begeleiding door verpleegkundigen ten aanzien van verlies- en rouwervaringen? • Sluiten de huidige interventies door verpleegkundigen aan bij deze behoeften en verlangens van deze cliëntengroep? • Wat kan beter of wordt gemist ten aanzien van de interventies door...


Achtergrond: Een aanzienlijk aantal patienten met bipolaire stoornis ervaart onvoldoende effect van behandeling. Doelen: Effect onderzoeken van een Collaborative Care programma, op symptomen en medicatietrouw, en op kwaliteit van leven en functioneren, in patienten met bipolaire stoornis, vergeleken met gebruikelijke zorg (cau). Methode: Een gerandomiseerde trial werd uitgevoerd in 16 poliklinische teams in de tweedelijns ggz in Nederland, en 138 patienten werden gerandomiseerd.


Inleiding: Agressief en gewelddadig gedrag van patiënten is een veelvoorkomend probleem op acute opnameafdelingen in de psychiatrie. Uit onderzoek blijkt dat  estructureerde risicotaxatie met de Brøset Violence Checklist een goede inschatting van het agressierisico geeft. Onderzoek wijst ook uit dat inschattingvan agressierisico’s op basis van de klinische blik van verpleegkundigen tot goede taxatie van agressierisico leidt.


Aanleiding: een bipolaire stoornis is een ernstige chronische psychiatrische ziekte. Het leren leven met deze ziekte vraagt zelfmanagement interventies van patiënten. Het maken en gebruiken van een signaleringsplan is één van de middelen. Patiënten kunnen hiermee regie in hun eigen leven hernemen. Er is tot nu toe geen onderzoek bekend dat specifiek ingaat op de ervaringen van patiënten met een bipolaire stoornis met het opstellen en gebruiken van een signaleringsplan.


Background: Worldwide, everybody knows that Amsterdam is the gay-capital of Europe. Gays from all over the world come to our country to celebrate their sexual orientation with other gays. But are the Dutch people as tolerant as we all think they are? When gay people have to go to a hospital for psychiatric care, do they get the same approach as heterosexual people? How do nurses react on the sexual orientation of their psychiatric patients? How do nurses tend to act, during the nursing...


In de Jeugd en Autisme teams worden kinderen aangemeld die kenmerken laten zien die doen denken aan een narcistische stoornis zoals deze bij volwassenen gesteld kan worden. Dergelijke diagnoses worden echter niet op de kinderleeftijd gesteld. Ook het noemen van trekken van een narcistische stoornis staat ter discussie. Onderzoeken en literatuurstudies daarentegen laten zien dat narcistische trekken volop de aandacht krijgen in de media en dat narcistische trekken veel meer voorkomen bij de...


In de Jeugd en Autisme teams worden kinderen aangemeld die kenmerken laten zien die doen denken aan een narcistische stoornis zoals deze bij volwassenen gesteld kan worden. Dergelijke diagnoses worden echter niet op de kinderleeftijd gesteld. Ook het noemen van trekken van een narcistische stoornis staat ter discussie. Onderzoeken en literatuurstudies daarentegen laten zien dat narcistische trekken volop de aandacht krijgen in de media en dat narcistische trekken veel meer voorkomen bij de...


Bestudeerd wordt de relatie tussen godsrepresentatie/geloofsbeleving en persoonlijkheidsorganisatie in de context van gemoedstoestand en religieuze orthodoxie. Centrale vraag is in hoeverre de structuur en inhoud van iemands godsrepresentatie samenhangen met de persoonlijkheidsorganisatie dan wel met de gemoedstoestand en eventuele orthodoxe stijl van geloven. Het antwoord op deze vraag heeft onder meer implicaties voor de aard van de interventies binnen een behandeling waarin religie en...


Pagina's