Overzicht Onderzoek

Vraagstelling: Op welke wijze kan aan jonge kinderen en hun moeders die huiselijk geweld hebben meegemaakt een theoretisch onderbouwt en practice-based aanbod worden gedaan om de gevolgen van het meemaken van huiselijk geweld te verminderen of op te heffen? Het onderzoeken van de effectiviteit van een moeder-kind cursus voor moeders en hun jonge kinderen (3/4-6 jaar) die huiselijk geweld hebben meegemaakt”.


Depressie en angststoornissen zijn veel voorkomende gezondheidsproblemen onder volwassenen in Nederland. Deze stoornissen hebben een grote negatieve invloed op het functioneren en de kwaliteit van leven van de patiënt. Bovendien leiden dergelijke stoornissen jaarlijks tot enorme zorgkosten. De belangrijkste risicofactor voor het ontwikkelen van psychische stoornissen is de aanwezigheid van matige depressieve en angstklachten.


Aanleiding:Aanstaande moeders met angst en depressie tijdens de zwangerschap, ervaren bij de transitie naar ouderschap problemen waardoor de gehechtheidsrelatie tussen moeder en kind negatief beïnvloed zou kunnen worden.


Achtergrond: Psychofarmaca worden toenemend voor verbetering van normaal functioneren (enhancement) gebruikt. Uit een enquête uitgevoerd door Nature blijkt dat dit ook onder academici het geval is. Doel In kaart brengen van eigen gebruik door en meningen over psychofarmacologische enhancement van Nederlandse psychiaters en andere artsen werkzaam in de psychiatrie. Deze gegevens vormen de basis voor een ethische discussie over neuro-enhancement in Nederland.


Wat hebben burgers voor elkaar over? Zijn burgers bereid naar medeburgers met een verstandelijke of psychiatrische beperking die ondersteuning nodig hebben om te zien? Wat is de aard van de contacten tussen hen? Vragen die steeds urgenter worden nu de overheid zich verder terugtrekt en mensen steeds meer worden aangesproken op hun eigen kracht, hun zelfredzaamheid en het draagvermogen van hun netwerk. Ik heb onderzocht hoe dit uitpakt voor de contacten tussen mensen met een verstandelijke en...


In de afgelopen decennia is er veel gepubliceerd over de existentiele kant van angst. Angst heeft niet alleen betrekking op een concreet object, maar het zegt ook iets over hoe iemand zich tot het bestaan in het algemeen en zichzelf verhoudt. Veel van de literatuur over existentiele angst is sterk conceptueel van aard of juist erg toegepast, zoals bijvoorbeeld het werk van de psychiater en groepspsychotherapeut I.D. Yalom. De Nederlandse psychiater en filosoof G. Glas heeft een typologie van...


Drop-out is een belangrijk probleem binnen de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Buitenlands onderzoek laat zien dat drop-out kan worden verkleind door gebruik te maken van een feedbacksysteem. Tevens is aangetoond dat de kwaliteit van de therapeutische relatie van invloed is op de behandeluitkomsten. Routine Process Monitoring (RPM) is een feedbacksysteem waarbij het dagelijks functioneren van de patiënt en de kwaliteit van de therapeutische relatie per behandelcontact wordt gemeten.


Background: The relationship between foster children and their foster carers comes with many risks and may be very stressful both for parents and children. We developed an intervention (Foster Family Intervention, FFI) to tackle these risks. The intervention focuses on foster children below age 5.   Objectives: To investigate the effects of the FFI on the interactions between foster parents and foster children.


Aanleiding: Behandeling van patienten met een borderline persoonlijkheidsstoornis bestaat uit ambulante en klinische behandeling. Patienten met een BPS zijn gevoelig voor crisis.Een veelgebruikte crisis-interventie is de Bed op Recept (BOR). Dit is een klinische opname die bestaat uit een maximum van twee nachten. Patienten maken een plan met hun behandelaar over de maximale frequentie waarvan zij van een BOR gebruik mogen maken. De BOR wordt internationaal toegepast in vele variaties. Echter,...


The Integrated Motivational-Volitional model of suicidal behavior maps the relationship between background factors and trigger events, and the development of suicidal ideation through to suicidal behavior. This study investigates the contribution of a selection of factors from this model on the likelihood that respondents report suicide ideation. 224 participants completed measures on suicide ideation, coping, social problem-solving, worrying and temporal thinking.


Pagina's